Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych

Abstrakt

W obliczu coraz bardziej zatłoczonych arterii komunikacji indywidualnej wraca zapotrzebowanie na użytkowanie komunikacji zbiorowej. W najbliższych latach Polska uzyskała środki z Unii Europejskiej na rozwój i modernizację strategicznych sieci kolejowych. W najbliższym czasie wybrane, polskie dworce kolejowe winny uzyskać rangę nowoczesnych terminali przesiadkowych, dostosowanych do standardów unijnych. Mowa tu głównie o poprawie bezpieczeństwa, estetyki, zakresu usług, jakości obsługi podróżnych. W artykule zostały poruszone podstawowe kryteria funkcjonalno - przestrzenne i organizacyjne, wymagane dla tego rodzaju obiektów, poparte przykładowymi rozwiązaniami z kraju i Europy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Przestrzeń Bezpieczna : urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców : konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Kraków 2005 strony 351 - 359
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Załuski D.: Bezpieczeństwo podróżnych w świetle projektowania węzłów integracyjnych// Przestrzeń Bezpieczna : urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców : konferencja naukowa : materiały konferencyjne, Kraków 2005/ ed. red. Andrzej Wyrzykowski, Stanisłwa Wehle - Strzelecka ; Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Kraków: : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2005, s.351-359
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi