Bezpłatny transport publiczny narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej obszaru metropolitalnego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpłatny transport publiczny narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej obszaru metropolitalnego.

Abstrakt

Do kluczowych kompetencji władz należy sprawne wykorzystanie dostępnych narzędzi w celu budowania przewagi konkurencyjnej regionu. Holistyczne spojrzenie na zagadnienie organizacji i funkcjonowania systemu transportowego w obszarach zurbanizowanych pozwala dostrzec ogromną rolę transportu publicznego jaki może pełnić w procesie zarządzania rozwojem obszaru metropolitalnego. Odpowiednio działający system transportu publicznego może oprócz podstawowej funkcji przewozowej pełnić rolę katalizatora rozwoju. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia darmowego transportu publicznego, przedstawienie studium przypadku, rozważenie możliwości wykorzystania doświadczeń innych krajów w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym. Przedmiotem rozważań są zarówno korzyści wynikające z wprowadzenia darmowego transportu publicznego jak również ograniczenia i bariery.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN strony 194 - 212,
ISSN: 0079-3493
ISSN:
0079-3493
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Okraszewska R.: Bezpłatny transport publiczny narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej obszaru metropolitalnego.// BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN. -., nr. 259 (2015), s.194-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi