Bezpośrednia analiza próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas. Cz. II. Technika PTR – MS – ciekawe rozwiązanie metodyczne w zakresie spektrometrii mas - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezpośrednia analiza próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas. Cz. II. Technika PTR – MS – ciekawe rozwiązanie metodyczne w zakresie spektrometrii mas

Abstrakt

Technika spektrometrii mas stanowi niezwykle istotne narzędzie badawcze, umożliwiające uzyskanie wielu cennych informacji, dotyczących składu chemicznego wielu próbek rzeczywistych pochodzenia biologicznego, farmaceutycznego i spożywczego. Spektrometr mas zazwyczaj pełni role detektora w przypadku stosowania połączenia z urządzeniami chromatograficznymi (GC, LC). Dzięki zastosowaniu pewnych modyfikacji aparaturowych i metodycznych, możliwe jest jednak także prowadzenie bezpośredniej analizy próbek z użyciem tego aparatu. W pracy przedstawiono technikę, umożliwiająca bezpośrednią analizę próbek – spektrometrię mas z jonizacją w wyniku reakcji przeniesienia protonu (Proton Transfer Reaction – Mass Spectrometry – PTR – MS). Technika ta jest obecnie szeroko stosowana, zwłaszcza przy oznaczaniu związków z grupy lotnych związków organicznych (LZO).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 8,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Byliński H., Gębicki J., Dymerski T., Namieśnik J.: Bezpośrednia analiza próbek z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas. Cz. II. Technika PTR – MS – ciekawe rozwiązanie metodyczne w zakresie spektrometrii mas// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2016), s.4-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi