Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowej transmisji mocy wykorzystujące wirujące pole elektromagnetyczne, dzięki któremu eliminuje się część wad i ograniczeń związanych z dotychczas stosowanymi metodami transmisji. Podano szczegóły konstrukcji i wyniki pomiarów modelowego systemu zasilania, w którym osiągnięto transmisję mocy w wielkości do 150 mW na odległość do 20 cm.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 12 - 14,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Blakiewicz G.: Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 9 (2014), s.12-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi