Bezprzewodowy system monitoringu gazowych zanieczyszczeń powietrza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezprzewodowy system monitoringu gazowych zanieczyszczeń powietrza

Abstrakt

Artykuł zawiera opis budowy oraz możliwości systemu do pomiaru zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego. Przedstawione zostały wymagania funkcjonalne, jakie postawiono mobilnej stacji diagnostycznej oraz konstrukcja samej stacji. Zaprezentowano takżeprzykładowe wyniki pomiarów wraz z opisem zastosowania systemu oraz możliwego sposobu obróbki i wykorzystania otrzymywanych w ten sposób danych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 88 - 93,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Namieśnik J., Stefański J., Sadowski J., Wardencki W., Bielawska M., Szymańska K.: Bezprzewodowy system monitoringu gazowych zanieczyszczeń powietrza// NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-INFORMACYJNY. -., nr. nr 5 (133) (2010), s.88-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi