(Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics - superconductor and granular metal - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

(Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics - superconductor and granular metal

Abstrakt

W materiale o składzie (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O wskutek stosowania różnych warunków wytwarzania można otrzymać materiały o różnorodnych właściwościach. W efekcie wygrzewania materiał amorficzny częściowo krystalizuje. To powoduje wzrost rozmiaru i zawartości przewodzących i nadprzewodzących granul oraz zmniejszenie szerokości izolujących barier pomiędzy granulami. Zależność temperaturowa oporu słabo skrystalizowanego materiału jest funkcją eksponencjalną, podczas gdy w próbkach silniej skrystalizowanych - logarytmiczną. Dalsze wygrzewanie prowadzi do liniowej zależności ρ(T ). Granulasty charakter materiału wpływa również na właściwości nadprzewodzące.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
OPTICA APPLICATA nr 38, strony 153 - 161,
ISSN: 0078-5466
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gazda M., Kusz B., Murawski L., Stizza S., Natali R.: (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O glass-ceramics - superconductor and granular metal// OPTICA APPLICATA. -Vol. 38., nr. nr 1 (2008), s.153-161
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi