Bioaktywność i biofunkcyjność cementu kostnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bioaktywność i biofunkcyjność cementu kostnego

Abstrakt

Opracowanie dotyczy modyfikacji cementu kostnego w celu nadania mu właściwości bioaktywnych i biofunkcyjnych. Jego celem jest scharakteryzowanie cementu kostnego oraz obecnie stosowanych dodatków, któr e nadają mu właściwości przeciwdrobnoustrojowe oraz osteointegracyjne. Opracowanie zawiera opis badań własnych przeprowadzonych przez autorkę w aspekcie wytwarzania powłoki antybakteryjnej przy wykorzystaniu zmodyfikowanego nanometalami cementu kostnego. O wa powłoka została nałożona na implanty metaliczne i testowana in vitro oraz in viv

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 2258 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Trendy i rozwiązania technologiczne : odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Tom 1 strony 202 - 211
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wekwejt M., Świeczko-Żurek B.: Bioaktywność i biofunkcyjność cementu kostnego// Trendy i rozwiązania technologiczne : odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Tom 1/ ed. Monika Maciąg, Kamil Maciąg Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017, s.202-211
Bibliografia: test
 1. Wekwejt M., Świeczko-Żurek B, Szkodo M. Requirements, modifications and test methods of bone cement -literature review. Adv. Mater. Sci., (2017) /w druku/. otwiera się w nowej karcie
 2. Balin A. Cementy w chirurgii kostnej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (2016).
 3. Koh I., Gombert Y., Persson C., Engqvist H., Helgason B., Ferguson S. Ceramic cement as a potential stand-alone treatment for bone fractures: An in vitro study of ceramic-bone composites. J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 61 (2016), s. 519-529. otwiera się w nowej karcie
 4. Koh I., López A., Pinar A., Helgason B., Ferguson S. The effect of water on the mechanical properties of soluble and insoluble ceramic cements. J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 51 (2015), s. 50-60. otwiera się w nowej karcie
 5. Slane J., Vivanco J., Meyer J., Ploeg H., Squire M. Modification of acrylic bone cement with mesoporous silica nanoparticles: Effects on mechanical, fatigue and absorption properties. J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 29 (2014), s. 451-461. otwiera się w nowej karcie
 6. Verné E., Bruno M., Miola M., Giovanni M., Bianco C., Cochis A., Rimondini L. Composite bone cements loaded with a bioactive and ferrimagnetic glass-ceramic: Leaching, bioactivity and cytocompatibility. Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl., 53 (2015), s. 95-103. otwiera się w nowej karcie
 7. Tan H., Guo S., Yang S., Xu X., Tang T. Physical characterization and osteogenic activity of the quaternized chitosan-loaded PMMA bone cement. Acta Biomater., 8 (2012), s. 2166-2174. otwiera się w nowej karcie
 8. Martínez-Moreno J., Mura C., Merino V., Nácher A., Climente M., Merino-Sanjuán M. Study of the Influence of Bone Cement Type and Mixing Method on the Bioactivity and the Elution Kinetics of Ciprofloxacin. J. Arthroplasty, 30 (2015), s. 1243-1249. otwiera się w nowej karcie
 9. Massazza G., Bistolfi A., Verné E., Miola M., Ravera L., Rosso F. Antibiotics and cements for the prevention of biofilm-associated infections. Woodhead Publishing Limited, (2014). otwiera się w nowej karcie
 10. Matos A., Gonçalves L., Rijo P., Vaz M., Almeida A., Bettencourt A. A novel modified acrylic bone cement matrix. A step forward on antibiotic delivery against multiresistant bacteria responsible for prosthetic joint infections. Mater. Sci. Eng. C, 38 (2014), s. 218-226. otwiera się w nowej karcie
 11. Prokopovich P., Leech R., Carmalt C., Parkin I., Perni S., A novel bone cement impregnated with silver-tiopronin nanoparticles: Its antimicrobial, cytotoxic, and mechanical properties. Int. J. Nanomedicine, 8 (2013) , s. 2227-2237. otwiera się w nowej karcie
 12. Miola M., Bruno M., Maina G., Fucale G., Lucchetta G., Vernè E., Antibiotic-free composite bone cements with antibacterial and bioactive properties. A preliminary study. Mater. Sci. Eng. C, 43 (2014), s. 65-75. otwiera się w nowej karcie
 13. Paz E., Sanz-Ruiz P., Abenojar J., Vaquero-Martín J., Forriol F., Del Real J. Evaluation of Elution and Mechanical Properties of High-Dose Antibiotic-Loaded Bone Cement: Comparative 'In Vitro' Study of the Influence of Vancomycin and Cefazolin. J. Arthroplasty, 30 (2015), s. 1423-1429. otwiera się w nowej karcie
 14. Slane J., Vivanco J., Rose W., Ploeg H., Squire M. Mechanical, material, and antimicrobial properties of acrylic bone cement impregnated with silver nanoparticles. Mater. Sci. Eng. C, 48 (2015), s. 188-196. otwiera się w nowej karcie
 15. Shen S, Ng W., Dong Y., Ng J., Tan R. Nanostructured material formulated acrylic bone cements with enhanced drug release. Mater. Sci. Eng. C, 58 (2016), s. 233-241. otwiera się w nowej karcie
 16. Miola M., Bistolfi A., Valsania M., Bianco C., Fucale G., Verné E. Antibiotic-loaded acrylic bone cements: An in vitro study on the release mechanism and its efficacy. Mater. Sci. Eng. C, 33 (2013), s. 3025-3032. otwiera się w nowej karcie
 17. Pithankuakul K., Samranvedhya W,, Visutipol B., Rojviroj S. The Effects of Different Mixing Speeds on the Elution and Strength of High-Dose Antibiotic-Loaded Bone Cement Created With the Hand-Mixed Technique. J. Arthroplasty, 30 (2015), s. 858-863. otwiera się w nowej karcie
 18. Li H., Jisheng G., Luqman S., Mohammad S., Jianhua H., Xiaobing C., Dong y. Bone cement based on vancomycin loaded mesoporous silica nanoparticle and calcium sulfate composites. Mater. Sci. Eng. C, 49 (2015), s. 210-216. otwiera się w nowej karcie
 19. Wekwejt M., Świeczko-Żurek B. The creation of an antimicrobial coating on contact lenses by the use of nanocopper. Adv. Mater. Sci. (2017) /w druku/. otwiera się w nowej karcie
 20. Świeczko-Żurek B., Inkielewicz-Stępniak I., Siwicka K. The influence of biological environment on the silver coated implants. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 26 (2016), s. 341-355 otwiera się w nowej karcie
 21. Ormsby R., McNally T., O'Hare P., Burke G., Mitchell C., Dunne N. Fatigue and biocompatibility properties of a poly(methyl methacrylate) bone cement with multi-walled carbon nanotubes. Acta Biomater., 8 (2012), s. 1201-1212. otwiera się w nowej karcie
 22. Badania własne autorki
 23. Anquita-Alonso P., Rouse MS., Piper KE., Jacofsky DJ., Osmon DR., Patel R. Comparative study of antimicrobial release kinetics from polymethylmethacrylate. Clin.Orthop., 445 (2006), s. 239-244 otwiera się w nowej karcie
 24. Ruzaimi M., Shahril Y., Masbah O., Salasawati H. Antimicrobial properties of erythromycin and colistin impregnated bone cement. An in vitro analysis. Med. J. Malaysia, 61 (2006), s. 21-26
 25. Bioaktywność i biofunkcyjność cementu kostnego otwiera się w nowej karcie
 26. Streszczenie Opracowanie dotyczy modyfikacji cementu kostnego w celu nadania mu właściwości bioaktywnych i biofunkcyjnych. Jego celem jest scharakteryzowanie cementu kostnego oraz obecnie stosowanych dodatków, które nadają mu właściwości przeciwdrobnoustrojowe oraz osteointegracyjne. Opracowanie zawiera opis badań własnych przeprowadzonych przez autorkę w aspekcie wytwarzania powłoki antybakteryjnej przy wykorzystaniu zmodyfikowanego nanometalami cementu kostnego. Owa powłoka została nałożona na implanty metaliczne i testowana in vitro oraz in vivo. Słowa kluczowe: cement kostny, bioaktywność, biofunkcyjność, nanometale. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 522 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi