Bioakumulacja rtęci w łańcuchu troficznym organizmów morskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bioakumulacja rtęci w łańcuchu troficznym organizmów morskich

Abstrakt

Jednym spośród wielu zagrożeń dla środowiska, nieustannie przybierającym na znaczeniu oraz mającym ogromny wpływ na zdrowie organizmów żywych, jest niewątpliwie niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się metali ciężkich, a zwłaszcza rtęci. Pierwiastek ten i jego związki wykazują dużą toksyczność oraz zdolność do akumulacji w tkankach i organach zwierzęcych i roślinnych. Problem związany ze wzrostem stężeń niebezpiecznych związków w środowisku przez długi czas pozostawał niezauważany bądź ignorowany, co spowodowało, że znaczna ilość ekotoksyn zaczęła pojawiać się w miejscach, gdzie wcześniej nie stwierdzono ich obecności. Powodem występowania rtęci w ilościach znacznie przekraczających poziomy, jakie odnotowano w ubiegłych stuleciach jest rozwój różnych gałęzi przemysłu oraz energetyki (w głównej mierze otrzymywanie energii z paliw kopalnych). Monitorowanie rtęci i jej związków pod względem poziomów zawartości oraz ich dystrybucji w środowisku nie jest łatwym zadaniem ze względu na ich duże rozprzestrzenienie zarówno w atmosferze jak i litosferze oraz hydrosferze. Jest to jednak konieczne, ponieważ wprowadzanie nadmiernych ilości tych ksenobiotyków do środowiska powoduje zmiany składu chemicznego danego ekosystemu i zachwianie jego równowagi. Zmiany te działają jako czynnik stresowy zaburzający funkcjonowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych, co stwarza potrzebę poznawania dróg przemian tych związków oraz kontrolowania ich stężeń na każdym poziomie łańcucha troficznego. Do tego celu stosowane są rozmaite techniki analityczne, spośród których najczęściej wybierana jest atomowa spektrometria absorpcyjna charakteryzująca się wysoką precyzją, dokładnością, dużą uniwersalnością i niskimi kosztami analiz, a także możliwością łączenia z technikami chromatograficznymi w analityce specjacyjnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 59 - 63,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bajger-Nowak G., Konieczka P., Namieśnik J.: Bioakumulacja rtęci w łańcuchu troficznym organizmów morskich// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 2 (2010), s.59-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 214 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi