Biodegradation of modified poly(î-caprolactone) in different environments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biodegradation of modified poly(î-caprolactone) in different environments

Abstrakt

Porównano odporność na biodegradację różnych filmów poliepsilon kaprolaktonu w wodzie morskiej z Bałtyku, w roztworze soli, w wodzie morskiej z azydkiem sodu oraz w kompoście z osadem czynnym. Oceniano zmiany ubytku wagi, lepkość właściwości wytrzymałościowe, stopień krystaliczności i morfologię przed i po procesie degradacji. Filmy z dodatkiem środków antypoślizgowych, degradowane w środowiskach naturalnych ulegały rozkładowi po 7-miu tygodniach.

Autorzy (7)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 11, strony 413 - 420,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Rutkowska M., Krasowska K., Heimowska A., Steinka I., Janik H., Haponiuk J., Karlsson S.: Biodegradation of modified poly(î-caprolactone) in different environments// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 11., nr. 4 (2002), s.413-420
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi