Biodegradation of organic compounds by activated sludge - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biodegradation of organic compounds by activated sludge

Abstrakt

Badano biodegradalność pestycydów zawartych w ściekach z zakładów syntezy organicznej przez osad czynny z oczyszczalni komunalnej i przemysłowej. Zbadano również odporność mikroorganizmów osadu czynnego na syntetyczne związki organiczne zawarte w ściekach farmaceutycznych. W trakcie badań prowadzona była kontrola mikroskopowa osadu czynnego. Badania prowadzone były na modelu laboratoryjnym oczyszczalni ścieków. Największą odporność mikroorganizmy osadu czynnego wykazały wobec aniliny (najmniejsza redukcja liczebności mikroorganizmów). Osad czynny z oczyszczalni farmaceutycznej charakteryzował się lepszą redukcją pestycydów oraz większą odpornością na związki chemiczne niż osad z oczyszczalni komunalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of 3rd International Conference OIL POLLUTION Prevention, Characterization, Clean Technology. Gdańsk, 8-11 September, 2002 strony 19 - 24
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Chrzanowska M., Hupka J., Zimiński T., Grynkiewicz M.: Biodegradation of organic compounds by activated sludge// Proceedings of 3rd International Conference OIL POLLUTION Prevention, Characterization, Clean Technology. Gdańsk, 8-11 September, 2002/ ed. J. Hupka Gdańsk: Chem. Fac. Gdan. Univ. Technol., 2003, s.19-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi