Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych

Abstrakt

Artykuł jest przeglądem literatury, dotyczącym wykorzystania polimerów naturalnych do wytwarzania jadalnych powłok powierzchniowych lub opakowań do żywności. Omówione zostały właściwości folii z różnych białek i polisacharydów oraz sposoby poprawy ich właściwości użytkowych poprzez modyfikacje fizyczne, chemiczne i enzymatyczne. Przedstawiono również możliwości włączania w matryce polimerową nanonapełniaczy i scharakteryzowano właściwości otrzymanych nanokompozytów polimerowych. Ponadto wskazano możliwości poszerzenia właściwości użytkowych folii z naturalnych polimerów poprzez wprowadzenie dodatkowych substancji, przede wszystkim o aktywności przeciwdrobnoustrojowej.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 719 razy

Licencja

Copyright (Authors)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OPAKOWANIE strony 26 - 36,
ISSN: 0030-3348
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gottfried K., Sztuka K., Staroszczyk H., Kołodziejska I.: Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych // OPAKOWANIE. -., nr. nr 8 (2010), s.26-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 458 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi