Biodegradowalne poliuretany dla medycyny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biodegradowalne poliuretany dla medycyny

Abstrakt

Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wytwarzania biodegradowalnych poliuretanów (PUR) i zastosowania ich w medycynie jako czasowych implantów. Omówiono wytwarzanie i właściwości mieszanin PUR z poli(L-laktydem) oraz liniowych i usieciowanych poliuretanów z wbudowanymi, biodegradowalnymi segmentami z poliestrów lub kopoliestrów. Opisano metody syntezy diizocyjanianowej pochodnej L-lizyny jako substratu do syntezy PUR degradujących na całkowicie nietoksyczne składniki. Przedstawiono przykłady stosowanych i potencjalnych, biodegradowalnych PUR jako substancji biologicznie czynnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elastomery nr 7, strony 3 - 11,
ISSN: 1427-3519
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Masiulanis B.: Biodegradowalne poliuretany dla medycyny// Elastomery. -Vol. 7., nr. 2(39) (2003), s.3-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 96 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi