Biokonwersja materiałów odpadowych do wodoru na drodze fermentacji ciemnej z wykorzystaniem Enterobacter aerogenes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biokonwersja materiałów odpadowych do wodoru na drodze fermentacji ciemnej z wykorzystaniem Enterobacter aerogenes

Abstrakt

W drodze fermentacji ciemnej z wykorzystaniem względnych beztlenowców z gatunku Enterobacter aerogenes można otrzymać wodór. Wydajność wytwarzania wodoru technikami fermentacyjnymi jest silnie zależna od zastosowanych warunków w zakresie pH, temperatury, składu brzeczek fermentacyjnych, zawartości tlenu czy nawet obecności substancji o potencjalnie inhibitującym wpływie na hodowlę mikrobiologiczną [1-4]. W pracy opisano badania przebiegu fermentacji ciemnej w czterech wspólnie termostatowanych szklanych bioreaktorach o pojemności roboczej 50 mL. Badania dotyczyły różnic w produktywności wodoru w zależności od rodzaju zastosowanego źródła węgla. Uzyskane przykładowe rezultaty pozwoliły na ocenę efektywności procesu w odniesieniu do wytwarzania wodoru z różnego rodzaju surowców, tj. czystej glukozy, gliceryny odpadowej i hydrolizatów alkalicznych trawy polnej, uzyskanych zgodnie z procedurą opisaną przez autorów w pracy [5].

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna nr 24, strony 1 - 10,
ISSN: 1426-9600
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kucharska K., Słupek E., Kamiński M. A.: Biokonwersja materiałów odpadowych do wodoru na drodze fermentacji ciemnej z wykorzystaniem Enterobacter aerogenes// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. -Vol. 24., iss. 1 (2019), s.1-10
Bibliografia: test
 1. Biokonwersja materiałów odpadowych do wodoru na drodze fermentacji ciemnej z wykorzystaniem Enterobacter... otwiera się w nowej karcie
 2. Azwar M. Y., Hussain M. A., Abdul-Wahab A. K., Development of biohydrogen production by pho- tobiological, fermentation and electrochemical processes: A review. Renew Sustain Energy Rev 2014;31. doi:10.1016/j.rser.2013.11.022. otwiera się w nowej karcie
 3. Kucharska K., Łukajtis R., Słupek E., Cieśliński H., Rybarczyk P., Kamiński M., Hydrogen Production from Energy Poplar Preceded by MEA Pre-Treatment and Enzymatic Hydrolysis. Molecules 2018; 23:1-21. doi:10.3390/molecules23113029. otwiera się w nowej karcie
 4. Mussatto S. I., Dragone G. M., Biomass Pretreatment, Biorefineries, and Potential Products for a Bioeconomy Development. In: S. I. Mussatto, editor. Biomass Fractionation Technol. Lignocel- lul. Feed. Based Biorefinery, Amsterdam: Elsevier Inc.; 2016, p. 1-22. otwiera się w nowej karcie
 5. Couto S. R., Sanromán M. Á., Application of solid-state fermentation to food industry -A review. J Food Eng 2006. doi:10.1016/j.jfoodeng.2005.05.022. otwiera się w nowej karcie
 6. Singh R., White D., Demirel Y., Kelly R., Noll K., Blum P., Uncoupling fermentative synthesis of mo- lecular hydrogen from biomass formation in Thermotoga maritima. Appl Environ Microbiol 2018; 84:1-16. doi:10.1128/AEM.00998-18. otwiera się w nowej karcie
 7. Chou C. H., Wang C. W., Huang C. C., Lay J. J., Pilot study of the influence of stirring and pH on anaerobes converting high-solid organic wastes to hydrogen. Int J Hydrogen Energy 2008;33: 1550-8. doi:10.1016/j.ijhydene.2007.09.031. otwiera się w nowej karcie
 8. Zhang D., Zhu W., Tang C., Suo Y., Gao L., Yuan X., et al. Bioreactor performance and methanogen- ic population dynamics in a low-temperature (5-18°C) anaerobic fixed-bed reactor. Bioresour Tech- nol 2012;104:136-43. doi:10.1016/j.biortech.2011.10.086. otwiera się w nowej karcie
 9. Kossatz H. L., Rose S. H., Viljoen-Bloom M., van Zyl W. H., Production of ethanol from steam ex- ploded triticale straw in a simultaneous saccharification and fermentation process. Process Bio- chem 2017;53:10-6. doi:10.1016/j.procbio.2016.11.023. otwiera się w nowej karcie
 10. Mohd Yasin N. H., Rahman N. A., Man H. C., Mohd Yusoff M. Z., Hassan M. A., Microbial character- ization of hydrogen-producing bacteria in fermented food waste at different pH values. Int J Hy- drogen Energy 2011;36:9571-80. doi:10.1016/j.ijhydene.2011.05.048. otwiera się w nowej karcie
 11. Chen G., Yao J., Liu J., Yan B., Shan R., Biomass to hydrogen-rich syngas via catalytic steam reform- ing of bio-oil. Renew Energy 2016. doi:10.1016/j.renene.2016.01.073. otwiera się w nowej karcie
 12. Dabrock B., Bahl H., Gottschalk G., Parameters Affecting Solvent Production by Clostridium pas- teurianum. Appl Environ Microbiol 1992;58:1233-9. doi:0099-2240/92/041233-07$02.00/0. otwiera się w nowej karcie
 13. Lu L., Ren N. Q., Zhao X., Wang H. A., Wu D., Xing D. F., Hydrogen production, methanogen inhibi- tion and microbial community structures in psychrophilic single-chamber microbial electrolysis cells. Energy Environ Sci 2011;4:1329-36. doi:10.1039/c0ee00588f. otwiera się w nowej karcie
 14. Temudo M. F., Kleerebezem R., van Loosdrecht M., Influence of the pH on (open) mixed culture fermentation of glucose: a chemostat study. Biotechnol Bioeng 2007;98:69-79. doi:10.1002/ bit.21412. otwiera się w nowej karcie
 15. Mu Y., Yu H. Q., Wang G., Evaluation of three methods for enriching H2-producing cultures from anaerobic sludge. Enzyme Microb Technol 2007;40:947-53. doi:10.1016/j.enzmictec.2006.07.033. otwiera się w nowej karcie
 16. Pachapur V. L., Sarma S. J., Brar S. K., Le Bihan Y., Buelna G., Verma M., Biohydrogen produc- tion by co-fermentation of crude glycerol and apple pomace hydrolysate using co-culture of En- terobacter aerogenes and clostridium butyricum. Bioresour Technol 2015;193:297-306. doi:10. 1016/j.biortech.2015.06.095. otwiera się w nowej karcie
 17. Mu J., Li S., Chen D., Xu H., Han F., Feng B., et al. Enhanced biomass and oil production from sugarcane bagasse hydrolysate (SBH) by heterotrophic oleaginous microalga Chlorella protothe- coides. Bioresour Technol 2015;185:99-105. doi:10.1016/j.biortech.2015.02.082. otwiera się w nowej karcie
 18. Fernandes B. S., Peixoto G., Albrecht F. R., Saavedra del Aguila N. K., Zaiat M., Potential to pro- duce biohydrogen from various wastewaters. Energy Sustain Dev 2010;14:143-8. doi:10.1016/j. esd.2010.03.004. otwiera się w nowej karcie
 19. Lin C. Y., Lay C. H., Sen B., Chu C. Y., Kumar G., Chen C. C., et al. Fermentative hydrogen production from wastewaters: A review and prognosis. Int J Hydrogen Energy 2012;37:15632-42. doi:10. 1016/j.ijhydene.2012.02.072. otwiera się w nowej karcie
 20. Guo P., Mochidzuki K., Cheng W., Zhou M., Gao H., Zheng D., et al. Effects of different pretreat- ment strategies on corn stalk acidogenic fermentation using a microbial consortium. Bioresour Technol 2011;102:7526-31. doi:10.1016/j.biortech.2011.04.083. otwiera się w nowej karcie
 21. Kucharska K., Rybarczyk P., Hołowacz I., Łukajtis R., Glinka M., Kamiński M., Pretreatment of Ligno- cellulosic Materials as Substrates for Fermentation Processes. Molecules 2018;23:2937. doi: 10.3390/molecules23112937. otwiera się w nowej karcie
 22. Kucharska K., Łukajtis R., Słupek E., Cieśliński H., Rybarczyk P., Kamiński M., Hydrogen Production from Energy Poplar Preceded by MEA Pre-Treatment and Enzymatic Hydrolysis. Molecules 2018; 23:1-21. doi:10.3390/molecules23113029. otwiera się w nowej karcie
 23. Jones P. R., Akhtar M. K., Insurmountable Hurdles for Fermentative H2 Production? vol. #volume#. 1st ed. Elsevier B.V.; 2013. doi:10.1016/B978-0-444-59555-3.00004-0. otwiera się w nowej karcie
 24. Binod P., Pusztahelyi T., Nagy V., Sandhya C., Szakács G., Pócsi I., et al. Production and purification of extracellular chitinases from Penicillium aculeatum NRRL 2129 under solid-state fermentation. Enzyme Microb Technol 2005. doi:10.1016/j.enzmictec.2004.12.031. otwiera się w nowej karcie
 25. Łukajtis R., Rybarczyk P., Kucharska K., Konopacka-Łyskawa D., Słupek E., Wychodnik K., et al. Op- timization of saccharification conditions of lignocellulosic biomass under alkaline pre-treatment and enzymatic hydrolysis. Energies 2018;11. doi:10.3390/en11040886. otwiera się w nowej karcie
 26. Song C., Liu Q., Ji N., Deng S., Zhao J., Kitamura Y., Natural gas purification by heat pump assisted MEA absorption process. Appl Energy 2017;204:353-61. doi:10.1016/j.apenergy.2017.07.052. otwiera się w nowej karcie
 27. Yokoi H., Ohkawara T., Hirose J., Hayashi S., Takasaki Y., Characteristics of hydrogen production by aciduric Enterobacter aerogenes strain HO-39. J Ferment Bioeng 1995;80:571-4. doi:10.1016/ 0922-338X(96)87733-6. otwiera się w nowej karcie
 28. Khaleb N., Jahim J., Kamal S., Biohydrogen production using hydrolysates of palm oil mill effluent (POME). J Asian Sci … 2012;2:705-10.
 29. Trchounian K., Sawers R. G., Trchounian A., Improving biohydrogen productivity by microbial dark- and photo-fermentations: Novel data and future approaches. Renew Sustain Energy Rev 2017;80: 1201-16. doi:10.1016/j.rser.2017.05.149. otwiera się w nowej karcie
 30. Balachandar G., Khanna N., Das D., Biohydrogen Production from Organic Wastes by Dark Fermen- tation. 1st ed. Elsevier B.V.; 2013. doi:10.1016/B978-0-444-59555-3.00006-4. otwiera się w nowej karcie
 31. Boni M. R., Sbaffoni S., Tuccinardi L., Viotti P., Development and calibration of a model for biohydrogen production from organic waste. Waste Manag 2013;33:1128-35. doi:10.1016/j.wa- sman.2013.01.019. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi