Biological fluids as a source of information on the exposure of man to envinonmental chemical agents. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biological fluids as a source of information on the exposure of man to envinonmental chemical agents.

Abstrakt

Wiele związków (min. lotne związki chlorowcoorganiczne, metale) ma szkodliwy wpływ na tkanki i narządy organizmu ludzkiego, wywołując nieodwracalne zmiany chorobowe. W celu określenia zagrożenia zawodowego coraz częściej wykonuje się pomiar stężeń substancji chemicznych i ich metabolitów w płynach biologicznych - moczu, krwi, rzadziej w mleku matki, żółci, ślinie, czy też spermie. Aby oznaczyć poziomy tych stężeń, pobrane próbki należy odpowiednio przygotować, ponieważ posiadają one bardzo skomplikowaną matrycę, która uniemożliwia bezpośrednie oznaczanie analitów za pomocą którejkolwiek z dostępnych metod analitycznych. W artykule przedstawiono dane literaturowe odnośnie technik izolacji i wzbogacania analitów oraz technik oznaczeń końcowych szerokiego spektrum związków, zarówno organicznych jak i nieorganicznych oznaczanych w tychże próbkach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Kozłowska K., Przyjazny A., Namieśnik J.: Biological fluids as a source of information on the exposure of man to envinonmental chemical agents.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi