Biomasa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biomasa

Abstrakt

Praca przedstawia aktualny stan prawny w Polsce dotyczący biomasy, w szczególności jej prawne definicje zawarte w różnych aktach prawnych. Przedstawiono również właściwości opałowe biomasy. Zgodnie z danymi GUS w roku 2011 ze źródeł odnawialnych pozyskano 312.828 TJ (1012J), co stanowi 10,9% ogólnej ilości wyprodukowanej energii, a w 2012 r. 356.070 TJ co stanowi 11,7% ogólnej ilości pozyskanej energii. Najwięcej energii odnawialnej w 2011 r. pochodziło z biomasy stałej, której udział w pozyskaniu wszystkich nośników energii wyniósł 82,16%. Kolejne pozycje bilansu energetycznego zajęły: biopaliwa ciekłe (7,97%), woda (2,06%), biogazy (1,98%), wiatr (4,80%), pompy ciepła (0,31%), energia geotermalna (0,19%), odpady komunalne (0,38%) oraz promieniowanie słoneczne (0,15%).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 3 - 7,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Ostojski A.: Biomasa// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 1 (2015), s.3-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 149 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi