Biomasa jako źródło energii odnawialnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biomasa jako źródło energii odnawialnej

Abstrakt

Historia wykorzystania biomasy jako źródła energii jest znana od początku istnienia ludzkości i nieodzownie towarzyszy człowiekowi. Spalanie znane jest jako pierwsza metoda konwersji biomasy drzewnej w celu produkcji energii cieplnej, która stanowiła podstawę bytu. Obecnie, po latach eksploatacji, głównym celem gospodarki biomasą jest redukcja odpadów pochodzenia organicznego, zwłaszcza tych, które będą składowane, ale również pozyskiwania z nich energii. Z uwagi na to, że strumienie generowanych odpadów w różnych przemysłach (na przykład leśnym, rolnym) utrzymują się na stałym poziomie, mogą w sposób ciągły zasilać instalacje, które generują energię cieplną lub/i elektryczną. Instalacje i procesy konwersji powinny w przyszłości stanowić kluczowy element systemu zarządzania odpadami, jak również główny wkład do energetyki poszczególnych miast Polski i UE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2023
Opis bibliograficzny:
Januszewicz K.: Biomasa jako źródło energii odnawialnej// Energetyka i ochrona środowiska. Generowanie i magazynowanie energii. Odpady energetyczne. Analiza cyklu życia/ : , 2023, s.141-181
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 115 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi