Biomedical Engineering at Gdansk University of Technology - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biomedical Engineering at Gdansk University of Technology

Abstrakt

Short history of education in Biomedical Engineering at Gdansk University of Technology is presented. The last initiative- implementation of the new programme, Biomedical Engineering - an interfaculty direction of study, supported by a grantfinanced by the European Social Fund is presented. Curricula of four specializations: Chemistry in Medicine, run by the Facultyof Chemistry; Electronics in Medicine and Informatics in Medicine, run by the Faculty of Electronics, Telecommunication andInformatics; and Physics in Medicine, run by the Faculty od Appled Physics and Mathematics are described in details.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bio-Algorithms and Med-Systems strony 58 - 66,
ISSN: 1895-9091
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Nowakowski A., Bocheńska M., Mielewska B., Rumiński J., Wtorek J.: Biomedical Engineering at Gdansk University of Technology// Bio-Algorithms and Med-Systems. -., nr. nr 3 (2011), s.58-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi