Biowodór, „paliwo przyszłości”, dotychczasowe metody otrzymywania , porównanie metod otrzymywania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biowodór, „paliwo przyszłości”, dotychczasowe metody otrzymywania , porównanie metod otrzymywania

Abstrakt

Wodór jest ważnym pierwiastkiem w przemyśle chemicznym. Biowodór wydaje się być użytecznym odnawialnym nośnikiem energii, który mógłby zastąpić paliwa kopalne. Największym problemem wodoru jest jego rzadkie występowanie w czystej formie molekularnej H 2 . Dlatego otrzymanie biowodoru w objętościach opłacalnych ja ko surowiec czy biopaliwo wiedzie przez bioodpady „przesycone” wodorem. Każdy związek zawierający wodór jest potencjalnym źródłem wodoru. Selekcja poszczególnych sposobów otrzymywania wodoru odbywa się według dostępności materiału, kosztu otrzymania wodoru i wydajności procesu. Najpowszechniej stosowaną w przemyśle metodą jest reforming parowy metanu (95% wodoru jest produkowane w ten sposób), rozkład wody, rozkład amoniaku, rozkład odpadów organicznych(biomasy) Możliwe sposoby otrzymywania wodoru z biomasy to: ciemna fermentacja, fotofermentacja, biofotoliza, biokatalityczna elektroliza, piroliza biomasy i gazyfikacja biomasy. Przegląd skupia się przede wszystkim na otrzymaniu wodoru z biomasy przez ciemną fermentacje. Głównymi substratami pod ciemną fermen tacją są źródła bogate w cukry choć również korzystnie wypadają doświadczenia z otrzymywania wodoru z glicerolu. Ciemna fermentacja jest najbardziej stabilną metodą biologicznego rozkładu biomasy ze względu na możliwość „całodobowego” prowadzenie procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Alternatywne źródła energii – wybrane zagadnienia strony 20 - 39
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Sołowski G.: Biowodór, „paliwo przyszłości”, dotychczasowe metody otrzymywania , porównanie metod otrzymywania// Alternatywne źródła energii – wybrane zagadnienia/ ed. Beata Zdunek, Magda Olszówka Lublin: Fundacja Tygiel, 2016, s.20-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 769 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi