Błędy projektowe i wykonawcze systemów ociepleniowych w technologiii BSO jako przyczyny utrudnień eksploatacyjnych budynków mieszkalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Błędy projektowe i wykonawcze systemów ociepleniowych w technologiii BSO jako przyczyny utrudnień eksploatacyjnych budynków mieszkalnych

Abstrakt

Realizacja ocieplenia według BSO jest bardzo często obarczona błedami projektowymi, jak równiez wykonawczymi, a błedy te przyczyniją się w sposób bardzo istotny do pogorszenia eksploatacji budynków. Weryfikacja dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem realizacji inwestycji oraz zapenienie restrykcyjnej kontroli technicznej nad realizacją ocieplenia , w tym nadzoru autorskiego przyczyniją sie w sposób istony do zmniejszenia ilości powstających błedów i niedociągnięc. W artykule opisano i udokumentowano typowe oraz rzadko spotykane błedy, jak róniez zaproponowano sposób ich usunięcia

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Wybrane zagadnienia z budownictwa ogólnego strony 137 - 146
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Błędy projektowe i wykonawcze systemów ociepleniowych w technologiii BSO jako przyczyny utrudnień eksploatacyjnych budynków mieszkalnych// W : Wybrane zagadnienia z budownictwa ogólnego/ Radom: Wydawnictwo Europejskiej Uczelni Społeczno - Technicznej, 2014, s.137-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi