Błędy realizacji dachu stromego w aspekcie eksploatacji.- część 1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Błędy realizacji dachu stromego w aspekcie eksploatacji.- część 1

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis uciążliwości eksploatacyjnych związanych z niewłaściwym wykonaniem pokrycia z dachówki ceramicznej oraz związanych z jego realizacją pozostałych prac dekarskich w poziomie pokrycia budynku. przeanalizowano wpływ zastozowanych rozwiązań wykonawczych na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcjke rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 22 - 30,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Błędy realizacji dachu stromego w aspekcie eksploatacji.- część 1// Dachy. -., nr. 2 (2015), s.22-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi