Błędy realizacji pokrycia dachu stromego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Błędy realizacji pokrycia dachu stromego

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis usterek drewnianego dachu stromego, będących następstwem niewłaściwego wykonania pokrycia z dachówki cementowej. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań wykonawczych na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających na zadanie usunięcie występujących usterek.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 12 - 16,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Błędy realizacji pokrycia dachu stromego// Dachy. -., nr. 4 (2015), s.12-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi