Błędy w autokalibracyjnych pomiarach prądu uziemienia przy użyciu cęgów prądowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Błędy w autokalibracyjnych pomiarach prądu uziemienia przy użyciu cęgów prądowych

Abstrakt

We współczesnych miernikach rezystancji uziemienia normą staje się możliwość kontroli wybranego uziemienia pracującego w systemie uziemień bez odłączania go od tego systemu. Prąd płynący przez uziemienie mierzy się przy użyciu przetwornika cęgowego. Znaczną poprawę dokładności pomiarów można uzyskać poprzez zastosowanie pomiaru autokalibracyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 17 - 20,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wołoszyk M.: Błędy w autokalibracyjnych pomiarach prądu uziemienia przy użyciu cęgów prądowych// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 9 (2002), s.17-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi