Błędy w stropodachu odwróconym przyczyną uciążliwości eksploatacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Błędy w stropodachu odwróconym przyczyną uciążliwości eksploatacyjnych

Abstrakt

Artykuł przedstawia wpływ błędów popełnionych podczas realizacji dachu wykonanego jako stropodach odwrócony, które doprowadziły do powstania ograniczeń eksploatacyjnych nie tylko samego stropodachu, lecz również lokali mieszkalnych znajdujących się w poziomie ostatniej kondygnacji. W opracowaniu przedstawiono też sposób usunięcia występujących uciążliwości eksploatacyjnych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 20 - 23,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Błędy w stropodachu odwróconym przyczyną uciążliwości eksploatacyjnych// Dachy. -., nr. 1 (2015), s.20-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi