Blok operacyjny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Blok operacyjny

Abstrakt

Centralnym punktem każdego współczesnego szpitala jest jego blok operacyjny. Rozwój technologii medycznej prowadzi do zmniejszenia roli hospitalizacji na rzecz diagnostyki i funkcji zabiegowych. Oddziały łóżkowe stają się działami krótkotrwałego pobytu pacjentów, podstawowe funkcje medyczne przejmują zespoły diagnostyczne i zabiegowe. Postępujący rozwój techniki i technologii medycznej bezpośrednio wpływa na coraz bardziej rozbudowaną specjalizację medycyny, a przez nią na szczegółowe rozwiązania funkcjonalne układów przestrzennych działów szpitala. Blok operacyjny, jako wyjątkowy element szpitala, w szczególny sposób ulega tym zmianom. Współczesny szpital może mieścić kilka różnych rodzajów sal operacyjnych: sale aseptyczne i septyczne, hybrydowe i inne specjalistyczne. Lokalizacja zespołu operacyjnego w układzie szpitala wynika z powiązań z pozostałymi działami. Blok operacyjny związany jest przede wszystkim ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, traktem porodowym. Powiązania z oddziałami łóżkowymi, zwłaszcza z oddziałem chirurgicznym, chorób wewnętrznych, ginekologicznym, są co prawda istotne, ale nie determinują w znaczący sposób powiązań przestrzennych. Prawidłowe funkcjonowanie bloku operacyjnego wiąże się z właściwym ustawieniem przepływu pacjentów, personelu i środków medycznych, wydzielenia systemu śluz, korytarzy czystych i brudnych. W zakresie rozwiązań i wyposażenia technicznego decydującą rolę odgrywają wentylacja i klimatyzacja sali operacyjnej, uwzględniające wydzielenie stref o różnych parametrach przepływu powietrza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Architektura służby zdrowia: Problematyka projektowania = Healthhcare Architecture Issues in the Design Process strony 29 - 43
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bąkowski J., Poplatek J.: Blok operacyjny// W : Architektura służby zdrowia: Problematyka projektowania = Healthhcare Architecture Issues in the Design Process/ ed. A. Gębczyńska-Janowicz, R. Idem Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.29-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 220 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi