Bodźce motywujące pracowników wdrażających nowe produkty i ich stosowanie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bodźce motywujące pracowników wdrażających nowe produkty i ich stosowanie

Abstrakt

W artykule przedstawiono przegląd bodźców motywujących pracowników zaangażowanych we wdrażanie nowych produktów oraz określenie stopnia ich stosowania przez przedsiębiorstwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Finanse, marketing i zarządzanie wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce strony 49 - 60
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Bodźce motywujące pracowników wdrażających nowe produkty i ich stosowanie// Finanse, marketing i zarządzanie wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce/ ed. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, s.49-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi