Bohater bajroniczny romantyków polskich i Lermontowa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bohater bajroniczny romantyków polskich i Lermontowa

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе: проблемы теоретической и исторической поэтики. Mатериалы X международной научной конференции, 19–21 сентября 2004 г. strony 224 - 228
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kaźmierczyk Zbigniew, Bohater bajroniczny romantyków polskich i Lermontowa, [w:] Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе: проблемы теоретической и исторической поэтики. Mатериалы X международной научной конференции, 19–21 сентября 2004 г., рэд. Т. Е. Автухович, А. С. Смирнов, Гродна: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 2005, s. 224–228. ISBN 985-417-702-5.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 2 razy

Meta Tagi