Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines

Abstrakt

W referacie przedstawiono metodę grafów wiązań (GW) w zastosowaniu do modelowania hybrydowych systemów energetycznych z bezszczotkowymi maszynami elektrycznymi o magnesach trwałych. W części pierwszej referatu omówiono ogólne formalizm GW. Następnie przedstawiono kolejno: ogólną strukturę modelu hybrydowego systemu energetycznego w ujęciu GW; założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu GW, model silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych (SBMT) w ujęciu GW dla potrzeb modelowania napędu pompy cieczy chłodzącej w silnikach samochodowych, model w ujęciu GW nowoczesnego sytemu chłodzenia silnika samochodowego - jako przykład hybrydowego systemu energetycznego. Do opracowania modelu procesu przetwarzania energii w SBMT wykorzystano ideę i modele sprzężeń wzorcowych: transformatorowego i elektromechanicznego.Modelowany system chłodzenia umożliwia sterowanie poziomem temperatury silnika samochodowego niezależnie od prędkości jego wału. Modelowanie i symulacja takiego systemu chłodzenia nabiera szczególnego znaczenia przy wprowadzaniu coraz bardziej ostrych norm o emisjach szkodliwych składników spalin, ze względu na ważną rolę procesu rozgrzewania silnika w tworzeniu związków wydalanych spalin.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Instytutu Elektrotechniki nr NR 229, strony 175 - 187,
ISSN: 0032-6216
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ronkowski M., Kneba Z.: Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines// Prace Instytutu Elektrotechniki. -Vol. NR 229., (2006), s.175-187
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi