Boręty, Palczewo i Pordenowo - wsie w krajobrazie Żuław - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Boręty, Palczewo i Pordenowo - wsie w krajobrazie Żuław

Abstrakt

Katarzyna Piętowska, Anna Półtorzycka, Karolina Krause. (2010). Boręty, Palczewo i Pordenowo - wsie w krajobrazie Żuław, 191-0.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zachować podcień: zapisane w krajobrazie pamięci strony 191 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Piętowska K., Łopacka A., Krause K.: Boręty, Palczewo i Pordenowo - wsie w krajobrazie Żuław// Zachować podcień: zapisane w krajobrazie pamięci/ ed. red. A. Brzezińska, J. Poczobut. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wydawnictwo Jasne, 2010, s.191-0

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi