Bounding approach to parameter estimation without prior knowledge on modeling error and application to quality modeling in grinking water distribution systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bounding approach to parameter estimation without prior knowledge on modeling error and application to quality modeling in grinking water distribution systems

Abstrakt

W artykule rozważana jest estymacja parametrów modelu autoregresji z ruchoma średnią i sygnałem wejściowym (ARMAX) z wykorzystaniem przedziałowego modelu błędu. Zakłada się, że granice błędu struktury modelu są nieznane, bądź znane, ale bardzo konserwatywne. Dla zmniejszenia tego konserwatyzmu proponowane jest idea modeli punktowo-parametrycznych, w której występują zbiory parametrów i błędu modelu odpowiadające wszystkim wejściom. Definiowane są zbiory parametrów dopuszczalnych. Graniczne wartości dla parametrów oraz błędu modelu mogą przy takim podejściu być obliczane łącznie przy zawężeniu zbiorów dopuszczalnych i odpowiednim zaprojektowaniu eksperymentów identyfikacyjnych. Pozwala to na określenie modelu z stałymi granicami wartości parametrów, który może być użyty do celów krzepkiej predykcji i sterowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Control Sciences nr 16(52),
ISSN: 1230-2384
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Duzinkiewicz K.: Bounding approach to parameter estimation without prior knowledge on modeling error and application to quality modeling in grinking water distribution systems// Archives of Control Sciences. -Vol. 16(52)., nr. no 1 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi