Broker pasma jako element dynamicznego sterowania siecią DiffServ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Broker pasma jako element dynamicznego sterowania siecią DiffServ

Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest ustalenie kryteriów oraz porównania proponowanych w literaturze koncepcji BB. Opisana została funkcja BB w domenie oraz omówiona współpraca z brokerami sąsiednich domen DS. Przedstawiona została ogólna architektura funkcjonalna BB przeznaczona do realizacji funkcji sterujących domeną. Następnie zaprezentowane zostały modele centralnego oraz hierarchicznie rozproszonego brokera pasma. Dokonano porównania prezentowanych modeli. Zaprezentowano realizację przyjęcia do obsługi nowego zgłoszenia przez broker scentralizowany oraz broker rozproszony. Przy prezentowaniu sposobów realizacji AC wprowadzono koncepcję przydziału nadmiarowego, mającą na celu przyspieszenie realizacji AC oraz zmniejszenie ruchu sygnalizacyjnego między brokerami. Przedstawiono kryteria porównawcze modeli sterowanie DS i dokonano oceny jakościowe prezentowanych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
INTERNET 2006. Tom 2. strony 309 - 329
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Żmudziński P.: Broker pasma jako element dynamicznego sterowania siecią DiffServ// INTERNET 2006. Tom 2./ ed. D.J. Bem, A. Kasprzak, M. Szymanowski, T. Więckowski Wrocław: Ofic. Wydaw. Politech. Wroc., 2006, s.309-329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi