BUDOWA I AKTYWNOŚĆ BIAŁEK NALEŻĄCYCH DO RODZINY TET - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BUDOWA I AKTYWNOŚĆ BIAŁEK NALEŻĄCYCH DO RODZINY TET

Abstrakt

Białka należące do rodziny TET (Tet1, Tet2, Tet3) są enzymami wykazującymi aktywność względem 5-metylocytozyny, która jest ważnym markerem epigenetycznym odgrywającym kluczową rolę w trakcie rozwoju organizmu i mającym istotny wpływ na poziom ekspresji genów. Białka TET przekształcają 5-metylocytozynę do 5-hydroksymetylocytozyny, 5-formylocytozyny i 5-karboksylocytozyny w trakcie następujących po sobie trzech reakcji utleniania. Zmodyfikowane zasady cytozyny mogą stanowić nowy znacznik epigenetyczny w genomowym DNA, który może mieć wpływ na ekspresję różnych genów lub pośredniczyć w procesie demetylacji DNA

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dokonania Młodych Naukowców strony 270 - 271,
ISSN: 2300-4436
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Podolak-Popinigis J.: BUDOWA I AKTYWNOŚĆ BIAŁEK NALEŻĄCYCH DO RODZINY TET// Dokonania Młodych Naukowców. -., nr. 5 (2014), s.270-271
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 118 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi