Budowanie relacji partnerskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budowanie relacji partnerskich

Abstrakt

Artykuł opisuje rzemieślniczą sztukę budowania relacji partnerskich na polskich uczelniach. W tym celu posłużono się doświadczeniami Politechniki Gdańskiej - opracowano trójkąt relacji partnerskich pod kątem braku relacji partnerskich pomiędzy poszczególnymi grupami relacji uczelnianych: "Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie można zauważyć, iż wśród ludzi wzrasta świadomość znaczenia dobrych relacji wzajemnych. Trend ten przenosi się także w różne obszary gospodarki, kreując pozytywne reakcje otoczenia. Obszarem, w którym zaobserwowano wzrost zainteresowania tematyką relacji, są uczelnie wyższe. Uczelnia to instytucja, która u swoich podstaw ma potrzebę budowania i utrzymywania relacji, dlatego rzeczą niezwykle istotną jest to, aby wyodrębnić podstawowe rodzaje relacji przebiegających między podmiotami. Pod pojęciem „sztuka rzemieślnicza” należy rozumieć wszelkie działania zmierzające do budowania relacji. Można je określić jako bardzo podstawowe i powtarzalne, jednakowoż niezbędne, gdyż tworzą fundamenty kolejnych działań."

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Forum Akademickie strony 44 - 46,
ISSN: 1233-0930
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dzienisz W., Nagucka E.: Budowanie relacji partnerskich// Forum Akademickie. -., nr. 6 (150) (2010), s.44-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi