Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi

Abstrakt

Jednym z głównych zadań projektanta budowli morskiej jest poprawne uwzględnienie kombinacji oddziaływań takich czynników jak: falowanie, prądy morskie, wiatr, zjawiska sejsmiczne. Innym istotnym elementem jego pracy jest zagwarantowanie spełnienia warunków stateczności budowli poprzez umiejętną analizę współoddziaływania środowiska morskiego i budowli morskiej z jednoczesnym interaktywnym projektowaniem geometrii budowli oraz doborem właściwych parametrów materiałowych. Niniejsza publikacja dotyczy wybranych zagadnień związanych z inżynierią morską. Na przykładzie typowych budowli morskich: falochronu pionowościennego, falochronu narzutowego oraz rurociągu podmorskiego przedstawiono metody umożliwiające określenie obciążenia tych budowli – zarówno w postaci obciążenia hydrostatycznego, jak i obciążenia hydrodynamicznego. Autor krok po kroku prezentuje szczegółowe rozwiązania licznych zadań rachunkowych, w których uwzględniono typowe schematy obciążeń, możliwe do zaistnienia w warunkach rzeczywistej pracy budowli morskiej. Aby ułatwić Czytelnikowi do maksimum osiągnięcie pozytywnych wyników samokształcenia na bazie prezentowanej książki, autor daje Czytelnikowi możliwość skorzystania z darmowej wersji wykonawczej autorskiego programu komputerowego, przygotowanego specjalnie jako uzupełnienie materiału przedstawionego w książce. Książka przeznaczona jest dla pracowników biur projektów budownictwa hydrotechnicznego, osób na stanowiskach związanych z projektowaniem, wykonawstwem i nadzorem w czasie procesu inwestycyjnego, a także pracowników naukowych oraz studentów budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej i brzegowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Magda W.: Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.427 s. ISBN 978-83-01-21020-5
Źródła finansowania:
  • Publikacja dofinansowana przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 118 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi