Buforowanie i harmonogramowanie w wybranych metodach planowania i sterowania produkcją - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Buforowanie i harmonogramowanie w wybranych metodach planowania i sterowania produkcją

Abstrakt

W artykule przedstawiono rodzaje buforów w systemach produkcyjnych oraz realizowane przez nie funkcje. Dokonano analizy porównawczej buforów dla wybranych metod planowania i sterowania produkcją oraz przedstawiono lokalizację buforów w systemach produkcyjnych wykorzystujących te metody. W końcowej części artykułu porównano harmonogramowanie produkcji i kontrolę procesu produkcyjnego dla wybranych metod planowania i sterowania produkcją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach : teoria i praktyka : praca zbiorowa strony 73 - 84
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Buforowanie i harmonogramowanie w wybranych metodach planowania i sterowania produkcją// Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach : teoria i praktyka : praca zbiorowa/ ed. red. nauk. Waldemar Polak, Tadeusz Noch. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2008, s.73-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi