BUILDING INFORMATION MODELING - ANALIZA ZAKRESU I STANU IMPLEMENTACJI W POLSKIEJ BRANŻY BUDOWLANEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BUILDING INFORMATION MODELING - ANALIZA ZAKRESU I STANU IMPLEMENTACJI W POLSKIEJ BRANŻY BUDOWLANEJ

Abstrakt

Problematyka BIM (Building Information Modeling) jest obecnie tematem wielu publikacji naukowych, ale także przedmiotem działań podejmowanych przez uczestników szeroko pojętego procesu budowlanego. Liczne zalety i szanse płynące ze stosowania technologii BIM w kolejnych etapach cyklu życia obiektu budowlanego, należy rozpatrywać z punktu widzenia inwestora/zamawiającego, architekta, projektanta konstrukcji i instalacji, dewelopera, inżyniera, wykonawcy, kierownika kontraktu i zarządcy obiektu m.in. w aspekcie podejmowania racjonalnych i efektywnych decyzji. Istotnym elementem każdej inwestycji jest właściwe określenie jej kosztu, czasu realizacji i zakresu. W artykule rozpatruje się te zagadnienia w kontekście zastosowania BIM. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i stanu implementacji BIM w firmach budowlanych działających na terenie Polski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 1762 - 1768,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Grzyl B., Apollo M., Miszewska-Urbańska E.: BUILDING INFORMATION MODELING - ANALIZA ZAKRESU I STANU IMPLEMENTACJI W POLSKIEJ BRANŻY BUDOWLANEJ // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 12 (2016), s.1762-1768
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi