Built-in Test Scheme for detection, classification and evaluation of nonlinearities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Built-in Test Scheme for detection, classification and evaluation of nonlinearities

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję testera wbudowanego (BIST) przeznaczonego do detekcji nieliniowości, klasyfikacji rodzaju nieliniowości i oceny zniekształceń nieliniowych sygnału testowanego, bez użycia drogiego systemu automatycznego testowania. Tester bazuje na modulatorze sigma-delta umieszczonym na pakiecie testowanym i sztucznej sieci neuronowej zaimplementowanej w komputerze osobistym. Koncepcję testera zweryfikowano poprzerz symulację w środowisku Matlab/Simulink dla trzech klas nieliniowości: nasycenia, zniekształceń skrośnych i ograniczonej szybkości narastania sygnału. Jako programowane źródło referencyjne oscylacji nieliniowych zastosowano model oscylatora Van der Pola.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr XV, strony 47 - 59,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Toczek W., Kowalewski M.: Built-in Test Scheme for detection, classification and evaluation of nonlinearities// Metrology and Measurement Systems. -Vol. XV, nr. 1 (2009), s.47-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi