Business angels jako alternatywne źródło finansowania start-upów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Business angels jako alternatywne źródło finansowania start-upów

Abstrakt

Podmioty gospodarcze jako element każdego modelu gospodarki są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania każdego systemu ekonomicznego na świecie. Stan gospodarki jest bowiem silnie zależny od dynamicznego rozwoju sektora przedsiębiorczości. Zależność ta zachodzi na wszystkich etapach rozwoju gospodarczego, może ona jednak przybierać różne nasilenie i charakter. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, powstaje wiele nowych przedsiębiorstw. Główną barierą ich rozwoju w początkowej fazie jest niewątpliwie brak kapitału. Wdrożenie i realizacja obiecujących pomysłów jest bardzo często niemożliwa z powodu braku funduszy. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ocena roli aniołów biznesu w finansowaniu przedsiębiorstw w zalążkowej lub początkowej fazie rozwoju. Aniołowie biznesu pełnią bardzo ważną rolę na rynku kapitału ryzyka. Aktywnie oddziałują na zmniejszenie luki kapitałowej występującej w potrzebach start-upów. Zapewniają dostęp do kapitału nowym, innowacyjnym firmom, bez którego nie mogłyby funkcjonować i rozwijać się. Business angels stanowią więc kluczowy element rozwoju przedsiębiorstw, stymulując rozwój sektora małych i średnich firm Dlatego należy tworzyć zachęty fiskalne dla potencjalnych inwestorów i zwiększyć poziom wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości. Przełoży się to na wzrost realizowanych przez anioły biznesu inwestycji i znaczny wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W :Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw strony 207 - 222
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A.: Business angels jako alternatywne źródło finansowania start-upów// Granice finansów XXI wieku: finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw/ ed. Stanisław Wieteska, Dorota Burzyńska Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017, s.207-222
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18778/8088-792-3.17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi