Calibration of permeation passive samplers with silicone membranes based on physicochemical properties of the analytes. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Calibration of permeation passive samplers with silicone membranes based on physicochemical properties of the analytes.

Abstrakt

W pracy opisano sposób kalibracji pasywnych dozymetrów permeacyjnych, wykorzystywanych w badaniach powietrza w oparciu o własności fizyko-chemiczne analitów. Stwierdzono silną zależność pomiędzy stałą kalibracyjną (K) dozymetrów i liczbą atomów węgla w cząsteczce analitu (w obrębie danej grupy związków chemicznych) dla alkoholi, alifatycznych i aromatycznych węglowodorów oraz estrów. Taka zależność występuje również pomiędzy wartością stałej Ka temperaturą wrzenia analitów i wartością współczynnika LTPRI.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL CHEMISTRY nr 75, strony 3182 - 3192,
ISSN: 0003-2700
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Gorecki T., Namieśnik J.: Calibration of permeation passive samplers with silicone membranes based on physicochemical properties of the analytes.// ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 75., nr. 13 (2003), s.3182-3192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi