Całkowanie nieliniowych równań dynamiki ciała sztywnego i powłok sprężystych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Całkowanie nieliniowych równań dynamiki ciała sztywnego i powłok sprężystych.

Abstrakt

Ogólnym celem pracy jest studium i opracowanie algorytmów numerycznych do analizy dynamicznej układów mechanicznych. Opracowane i analizowane schematy całkowania nieliniowych równań ruchu odnoszą się do konstrukcji sformułowanych w ramach teorii sześcioparametrowej (modele bryły sztywnej, przestrzennych konstrukcji prętowych oraz niektóre teorie płyt i powłok). Podstawę pracy stanowią rozważania teoretyczne z zakresu metod numerycznych dotyczących rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych oraz wprowadzenie do teorii obrotów, ich parametryzacji i działań na grupie SO(3). Pokazuje się formalną strukturę zagadnienia początkowo-brzegowego sześcioparametrowej nieliniowej teorii powłok hipersprężystych. Formułuje się 4-, 9- i 16-węzłowe elementy skończone typu Lagrange'a. Zasadnicza trudność sformułowania schematów całkowania równań ruchu związana jest ze strukturą przestrzeni konfiguracyjnej analizowanych układów oraz silnie nieliniowym charakterem badanego zjawiska. Podsumowanie stanowią wyniki testów w postaci numerycznych symulacji ruchu ogólnego ciała sztywnego i konstrukcji powłokowych wykorzystujące zaprojektowany schemat.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Lubowiecka I.: Całkowanie nieliniowych równań dynamiki ciała sztywnego i powłok sprężystych.. : , 2004.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi