Całkowite przekroje czynne na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Całkowite przekroje czynne na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowych

Abstrakt

Zaprezentowano zmierzone całkowite przekroje czynne na rozpraszanie elektronów dla wybranych drobin wieloatomowych w zakresie energii od 0,5 do 370 eV. Wyniki przeanalizowano ze względu na rolę atomów zewnętrznych i centralnych w procesie rozpraszania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. Praca zbiorowa strony 193 - 201
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Domaracka A.: Całkowite przekroje czynne na rozproszenie elektronów na drobinach wieloatomowych// Współczesne technologie i konwersja energii. Praca zbiorowa/ ed. red. W. Przybylski et al. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 2008, s.193-201
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi