Carbon Nanotubes Derivatized with Mediators for Laccase Catalyzed Oxygen Reduction. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Carbon Nanotubes Derivatized with Mediators for Laccase Catalyzed Oxygen Reduction.

Abstrakt

Przedstawiono konstrukcję elektrody w której wykorzystano nanorurki modyfikowane znanym mediatorem (ABTS). Cząsteczki mediatora przyłączono do ścian bocznych nanorurek oraz do ich końców. Porównano parametry elektrod zbudowanych w oparciu o nanorurki modyfikowane kowalencyjnie w różny sposób. Zaobserwowano pozytywny wpływ modyfikowanych nanorurek na parametry elektrody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Bilewicz R., Stolarczyk K., Sadowska K., Rogalski J., Biernat J.: Carbon Nanotubes Derivatized with Mediators for Laccase Catalyzed Oxygen Reduction.// ECS Transactions.. -Vol. 19., nr. iss. 6 (2009), s.27-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi