Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 77

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2024

Rok 2023

 • 3D Metamaterial Ultra-Wideband Absorber for curved surface
  Publikacja
  • M. Norouzi
  • S. Jarchi
  • M. Miab
  • M. Esfandiari
  • A. Lalbakhsh
  • S. Kozieł
  • S. Reisenfeld
  • G. Moloudian

  - Scientific Reports - Rok 2023

  This paper proposes a three-dimensional metamaterial absorber based on a resistive film patch array to develop a low-cost, lightweight absorber for curved surfaces. An excellent absorption over a large frequency band is achieved through two different yet controllable mechanisms; In the first mechanism, a considerable attenuation in the wave power is achieved via graphite resistive films. The absorption is then intensified through...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • "3D-Breast System for Determining the Volume of Tissue Needed for Breast Reconstruction"
  Publikacja

  This article presents methods for surface reconstruction and volume determination based on the point cloud created by 3D imaging. Such a system would be used to accurately estimate breast volume in patients classified for breast reconstruction surgery at plastic surgery centers. To develop such a system, various methods of determining volume, based on images from the Intel D435i camera, were tested. In addition, an application...

Rok 2022

 • 3D DEM simulations of fracture in reinforced concrete beams
  Publikacja

  - Rok 2022

  Artykuł dotyczy zachowania się belki żelbetowej bez zbrojenia pionowego przy trzypunktowym zginaniu. Belka uległa zniszczeniu wskutek ścinania z powodu obecności nadmiernego zbrojenia podłużnego. Eksperymenty przeprowadzono w skali laboratoryjnej z wykorzystaniem systemu mikro-CT, a następnie odtworzono je w analizach numerycznych stosując metodą elementów dyskretnych 3D (DEM). Zastosowano 4-fazowy model betonu z mezostrukturą,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • 3D X-ray Micro-CT Analysis of Rebar Corrosion in Reinforced Concrete Subjected to a Chloride-Induced Environment

  The paper presents experimental investigations of the concrete cover protective ability to coun-teract rebar corrosion in reinforced concrete cubes. To study and quantify the consequences of corrosion a reinforced concrete sample was subjected to chloride-induced environment in order to get corroded and combined with un-corroded sample. Chloride-accelerated technique can in-duce a high degree of corrosion within at a controlled...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2021

 • 3D DEM SIMULATIONS OF BASIC GEOTECHNICAL TESTS WITH EARLY DETECTION OF SHEAR LOCALIZATION.

  W artykule przedstawiono rezultaty numeryczne dla podstawowych testów geotechnicznych: testu trójosiowego ściskania oraz w aparacie bezpośredniego ścinania dla piasku bez kohezji. Wszystkie testy zostały wykonane w 3D, a piasek został wymodelowany w postaci kulek wraz z momentami symulującymi nieregularny kształt ziarna. Podczas badań sprawdzono wpływ parametrów fizycznych (m. in. początkowy wskaźnik porowatości, obciążenie pionowe...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • 3D DEM simulations of monotonic interface behaviour between cohesionless sand and rigid wall of different roughness

  Artykuł omawia wyniki metodą elementów dyskretnych (DEM) dotyczace zachowania się strefy kontaktu między bezkohezyjnym piaskiem a sztywną scianą o różnej szorstkości. Obliczenia wykonano dla dla różnej wysokości, nachylenia i rozstawu rowków wzdłuż sciany, które symulowały jej szorstkość. W symulacjach zmieniano dodatkowo ciśnienie pionowe i początkowy wskaźnik porowatosci piasku. Nacisk położono na wpływ szorstkości na mobilizowany...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • 3D Scanning of Semitransparent Amber with and without Inclusions
  Publikacja

  - Rok 2021

  This paper is concerned with making 3D scans of semitransparent ambers with and without inclusions. The paper presents results of using a variety of devices applied for this purpose. Equipment used in the experiments includes a 3D laser scanner, a structured light scanner, a stereo camera, a camera array and a tomograph. The main object used in the experiment was an amber with a fossil of a lizard. The paper shows possibilities...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Podział alfabetyczny