Katalog Publikacji

Publikacje rozpoczynające się od: B

 1. 2018

 2. Badania i analiza systemów radiolokalizacyjnych do zastosowań specjalnych

  W artykule scharakteryzowano wpływ nadmiernego uzależnienia różnych dziedzin aktywności od systemów nawigacji satelitarnej GNSS oraz przedstawiono podstawy funkcjonowania systemów radiolokalizacyjnych i radionawigacyjnych wraz z omówieniem zalet i wad różnych struktur systemów i metod estymacji położenia pod względem ich zastosowania w systemach do zastosowań specjalnych. Zaprezentowana została także zasada działania naziemnych...
 3. Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości

  Mosty o konstrukcji gruntowo-powłokowej są atrakcyjne, m.in. ze względu na specyficzne walory architektoniczne. Wiadukt tego typu został wzniesiony między innymi w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz - Olsztyn na obwodnicy Ostródy. Charakteryzuje się on unikalnym rozmiarem, niespotykanym dla tego typu konstrukcji. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki powierzchniowego pomiaru przemieszczeń 3D z wykorzystaniem skanera laserowego.
 4. Badania spawalności stali S460N w środowisku wodnym z wykorzystaniem próby Tekken

  Spawanie w środowisku wodnym niesie ze sobą wiele problemów, wśród których najważniejszym jest skłonność stali do powstawania pęknięć zimnych. O ile w przypadku spawania na powietrzu istnieje wiele metod zapobiegania tym pęknięciom, o tyle pod wodą zastosowanie tych metod jest ograniczone. Z tego powodu konieczne jest określenie skłonności danego materiału do pękania zimnego. W pracy oceniono spawalność drobnoziarnistej...
 5. Badanie i analiza efektu cienia radiowego w sieciach WBAN typu off-body i body-to-body

  W referacie zaprezentowano prosty model matematyczny, opisujący efekt cienia radiowego powodowany przez ciało ludzkie w sieciach WBAN typu off-body i body-to-body. Model ten oparty jest na charakterystyce cienia radiowe-go w postaci funkcji kosinusoidalnej z empirycznie wyznaczonym parametrem amplitudy (maksimum charaktery-styki cienia radiowego), który – jak dowiedziono – jest liniowo zależny od odległości między anteną nasobną...
 6. BADANIE I ANALIZA ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO W POBLIŻU WYBRANYCH NADAJNIKÓW STACJI BAZOWYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ

  W obecnych latach coraz bardziej powszechna jest łączność bezprzewodowa. Niezaprzeczalnie w najbliższym czasie, patrząc z perspektywy ostatnich lat, nadal będzie wzrastać nie tylko liczba urządzeń, ale także ilość przesyłanych przez nie danych. Ponieważ już niedługo wdrażana zostanie koncepcja sieci piątej generacji, której cechą charakterystyczną będzie masowe wykorzystywanie łączy bezprzewodowych, należy coraz uważniej podchodzić...
 7. BADANIE JAKOŚCI TRANSMISJI W SYSTEMACH RADIOFONII CYFROWEJ DAB I DAB+

  W dobie mediów cyfrowych kluczowym elementem jest dostarczanie treści wysokiej jakości. Wśród systemów radiofonii cyfrowej do najpopularniejszych należą standardy DAB i DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Przy konfiguracji multipleksu ważne jest właściwe zarządzanie zasobami w ramach pojedynczego kanału radiowego. W artykule przedstawiono wyniki badań subiektywnych, dotyczących jakości transmisji w systemach DAB i DAB+, przeprowadzonych...
 8. Badanie niezawodności działania napędów elektrycznych

  Przedstawiono wybrane zagadnienia detekcji uszkodzeń trójfazowego silnika indukcyjnego takich jak niewspółosiowość i niewyważenie wirnika oraz uszkodzenia prętów wirnika. Analizowano głównie konfigurację napędu, gdzie silnik zasilany jest z falownika przez filtr sinusoidalny, ograniczając się do pomiarów tych wielkości, które mogą być rejestrowane bez umieszczania czujników prądu i napięcia poza falownikiem. Dodatkowo pokazano...
 9. Bending of a Three-Layered Plate with Surface Stresses

  H. Altenbach, , V. Eremeev - 2018
  We discuss here the bending deformations of a three-layered plate taking into account surface and interfacial stresses. The first-order shear deformation plate theory and the Gurtin-Murdoch model of surface stresses will be considered and the formulae for stiffness parameters of the plate are derived. Their dependence on surface elastic moduli will be analyzed.
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 10. BEZPRZEWODOWY SYSTEM MONITOROWANIA WARUNKÓW WEWNĄTRZ SZKLARNIOWYCH

  W referacie zaprezentowano projekt oraz realizację bezprzewodowego systemu do monitorowania parametrów panujących wewnątrz szklarni, takich jak temperatura, wilgotność powietrza i wilgotność gleby. W artykule przedstawiono zasadę działania systemu oraz schematy blokowe, elektryczne i PCB wykonanych urządzeń.
 11. Bifurcation of equilibrium forms of an elastic rod on a two-parameter Winkler foundation

  We consider two-parameter bifurcation of equilibrium states of an elastic rod on a deformable foundation. Our main theorem shows that bifurcation occurs if and only if the linearization of our problem has nontrivial solutions. In fact our proof, based on the concept of the Brouwer degree, gives more, namely that from each bifurcation point there branches off a continuum of solutions.
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 12. Binder-induced surface structure evolution effects on Li-ion battery performance

  J. Rezvani , M. Pasqualini , A. Witkowska , R. Gunnella , A. Birrozzi , M. Minicucci , H. Rajantie , M. Copley , F. Nobili , A. Dicicco - APPLIED SURFACE SCIENCE - 2018
  A comparative investigation on binder induced chemical and morphological evolution of Li4Ti5O12 electrodes was performed via X-ray photoemission spectroscopy, scanning electron microscopy, and electrochemical measurements. Composite electrodes were obtained using three different binders (PAA, PVdF, and CMC) with 80:10:10 ratio of active material:carbon:binder. The electrochemical performances of the electrodes, were found to be...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 13. BIOGAS PRODUCTION FROM BAKERY WASTES DYNAMICS, RETENTION TIME AND BIOGAS POTENTIAL

  This paper presents results of bakery-waste methane-fermentation. The scope of the study covers the determination of basic physicochemical parameters, process dynamics and retention time as well as biogas composition and biogas efficiency. Methane fermentation process was carried out in accordance with German Standard DIN 38414 S8 and under condition of 38°C. Conclusion: bakery wastes have big potential for biogas production.
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 14. Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka

  W. Wojnicz - 2018
  Niniejsza monografia jest poświęcona problemom modelowania zachowania układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Publikacja zawiera opis badań rozwijanych w zakresie: biomechaniki mięśni, biomechaniki zespołów mięśniowych, biomechaniki układu szkieletowego, biomechaniki narządu ruchu, a także zastosowania sygnałów fizjologicznych (elektromiograficznych) oraz projektowania urządzeń do rehabilitacji na podstawie zasad sterowania...
 15. Biopolyols obtained via microwave-assisted liquefaction of lignin: structure, rheological, physical and thermal properties

  The present study examined the application of polyols obtained via microwave-assisted liquefaction of lignin in the production of rigid polyurethane foam. Lignin was liquefed in crude glycerol and 1,4-butanediol at diferent temperatures (130–170 °C), without a catalyst and using various biomass concentrations (15 and 30 wt%). The physicochemical properties, process yield, and FTIR-based identifcation of the obtained polyols were...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 16. Bis-phosphonated carbon nanotubes: one pot synthesis and their application as efficient adsorbent of mercury

  Effective, one-pot method of CNTs phosphonylation is presented. Cheap and readily available reagents are used, so the process can be easily transferred to large-scale production. The product was analyzed using spectroscopic methods (FTIR, UV-vis, XPS). Thermal properties of the bis-phosphonated nanotubes are reported for the first time. Newly obtained material was tested as an adsorbent for mercury removal from water. The sorption...
 17. Block Conjugate Gradient Method with Multilevel Preconditioning and GPU Acceleration for FEM Problems in Electromagnetics

  In this paper a GPU-accelerated block conjugate gradient solver with multilevel preconditioning is presented for solving large system of sparse equations with multiple right hand-sides (RHSs) which arise in the finite-element analysis of electromagnetic problems. We demonstrate that blocking reduces the time to solution significantly and allows for better utilization of the computing power of GPUs, especially when the system matrix...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 18. Blood concentrations of a new psychoactive substance 4-chloromethcathinone (4-CMC) determined in 15 forensic cases

  E. Tomczak , M. Woźniak , M. Kata , M. Wiergowski , B. Szpiech , M. Biziuk - Forensic Toxicology - 2018
  Purpose: The 4-chloromethcathinone (4-CMC) is a synthetic derivative of cathinone and belongs to new psychoactive substances. Neither data on the effects of 4-CMC on the human body, nor on nontoxic, toxic and lethal concentrations in biological materials have been published in the literature. This paper describes the results of an analysis of the blood concentrations of 4-CMC determined in 15 forensic cases related to nonfatal...
  • Pełny tekst w portalu
 19. Błedy w realizacji dachu stromego pokrytego dachówka ceramiczną

  Na przykładzie zrealizowanego budynku pokazano wpływ błedów i niedociagnięc popełnionych podczas realizacji dachu pokrytego dachówka ceramiczna które doprowadziły do powstania istotnych ograniczeń w użytkowaniu obiektu
 20. "Born Poland, Gone Global". The case of successful Polish ICT company - Aiton Caldwell

  E. Lechman - 2018
  This work examines the pathway to global markets of Polish ICT company Aiton Caldwell
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 21. Brief Announcement: Energy Constrained Depth First Search

  D. Shantanu , D. Dereniowski , P. Uznański - 2018
  Depth first search is a natural algorithmic technique for constructing a closed route that visits all vertices of a graph. The length of such route equals, in an edge-weighted tree, twice the total weight of all edges of the tree and this is asymptotically optimal over all exploration strategies. This paper considers a variant of such search strategies where the length of each route is bounded by a positive integer B (e.g. due...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 22. Buckling of simplified models of silo with corrugated walls and vertical stiffeners

  The paper deals with buckling of cylindrical silos composed of corrugated sheets and vertical stiffeners (columns). Comprehensive finite element analyses were carried out for a perfect silo by means of a linear buckling approach. Corrugated walls were simulated as an equivalent orthotropic shell and vertical thin-walled columns as beam elements. Calculations for perfect silos with different numbers of columns made it possible to...
 23. Buenos Aires – Toward Comprehensive Development and Sustainable Mobility

  This paper is introducing Buenos Aires’ achievements and challenges in implementing comprehensive development and integrating efficient and sustainable transport system within its urban structure. There are several important steps in this process starting from urban regeneration of Puerto Madero, the introduction and then implementation of a strategic plan Modelo territorial (2010) and of Buenos Aires' Plan de Movilidad Sustentable...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 24. 2017

 25. Bacterial presence in polar regions associated with environment modification by chemical compounds including contaminants

  Microbes are omnipresent and diverse members of all biological communities. In marine and freshwater ecosystems, microorganisms form the base of the food chain supporting higher trophic levels. Even though, microbes generally are thought to live in warm regions of Earth, many of them develop in cold climates. Polar regions remain relatively protected from widespread anthropogenic disturbances, which is a consequence of its remoteness...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 26. Bacteriophages as Factories for Eu2O3 Nanoparticle Synthesis

  P. Golec , K. Żelechowska , J. Karczewska-Golec , J. Karczewski , A. Leśniewski , M. Łoś , G. Węgrzyn , A. Kłonkowski - BIOCONJUGATE CHEMISTRY - 2017
  The use of phage display to identify peptides with an ability to bind and synthesize Eu2O3 nanoparticles is demonstrated in this report. This is the first report of modified phages specifically binding a lanthanide. The peptides exposed on virions revealed very strong binding to Eu2O3 nanoparticles and the ability to catalyze Eu2O3 nanoparticles’ formation from Eu(OH)3 and Eu(NO3)3 solutions. The luminescence emission spectrum...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 27. Badania bioaktywności modyfikowanego cementu kostnego – przegląd literaturowy

  Celem pracy jest przybliżenie aspektów związanych z modyfikowaniem cementu kostnego w celu nadania mu właściwości bioaktywnych. Przedstawiono obecnie stosowane bioaktywne modyfikacje, które mają charakter profilaktyczny (zapobiegają infekcjom), terapeutyczny (zwalczają bakterie) oraz pobudzający osteointegrację. Ukazano metody oceny modyfikacji bioaktywnych i zreferowano ich procedury, m.in. badania mikroskopowe, starzenie w roztworze...
  • Pełny tekst w portalu
 28. Badania eksperymentalne i symulacyjne dynamiki modelowego odcinka sieci trakcyjnej

  W pracy przedstawiono główne założenia i strukturę opracowanego modelu matematycznego odcinka kolejowej górnej sieci trakcyjnej, opartego na metodzie energetycznej Lagrange’a. W celu wyznaczenia wybranych parametrów modelu, jak również dla oceny stopnia zgodności odwzorowania przez utworzony program symulacyjny stanów statycznych i dynamicznych sieci zbudowano laboratoryjny model odcinka sieci jezdnej z użyciem rzeczywistych jej...
 29. Badania eksperymentalne intensyfikacji wymiany ciepła wymiennika U-rurowego z wykorzystaniem turbulizatora helikoidalnego

  W niniejszej pracy zostały zaprezentowane możliwości intensyfikacji wymiany ciepła po stronie płaszcza wymiennika U-rurowego. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone zarówno dla wymienników referencyjnych tj. prosty – rura w rurze, U-rurowy bez turbulizacji jak i wymiennika z turbulizatorem helikoidalnym. Dla konstrukcji rura w rurze w celu uzyskania wartości referencyjnych przeprowadzono pomiary w układzie woda-woda oraz...
  • Pełny tekst w portalu
 30. Badania eksperymentalne jednoprzęsłowych płyt betonowych zbrojonych siatkami kompozytowymi z włókna bazaltowego

  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych jednoprzęsłowych płyt z betonu, w których zastosowano nietypowe zbrojenie w postaci siatek kompozytowych z włókna bazaltowego. Uzyskane wyniki doprowadziły do wniosku, że siatki bazaltowe miały niewielki wpływ na nośność elementów, jednak znacząco zwiększały ich odkształcalnośćt. W związku z tym wskazuje to na potencjalną możliwość zastosowania tego typu zbrojenia do płyt fasadowych...
 31. Badania eksperymentalne słupów CFST z betonem zwykłym i ekspansywnym

  Praca przedstawia badania eksperymentalne ponad 40 słupów CFST. Analizie poddano wyniki siły niszczącej słupy w aspekcie grubości stalowego płaszcza, smukłości słupa, rodzaju betonu wypełniającego stalową rurę (zwykły i ekspansywny) i jego wytrzymałości a także sposobu obciążania słupa (przez rdzeń lub przez cały przekrój). Sprawdzono efektywność słupów CFST z użyciem betonu ekspansywnego i zwykłego rozumianą jako stosunek nośności...
  • Pełny tekst w portalu
 32. Badania eksperymentalne U-rurowego wymiennika ciepła z turbulizacją pasywną

  Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych wymiennika U-rurowego. W wymienniku została zastosowana turbulizacja pasywna w postaci spiralnej wkładki. Artykuł zawiera opis stanowiska oraz wstępne wyniki badań.
 33. BADANIA I ANALIZA DEPOLARYZACJI FAL RADIOWYCH W SIECIACH WBAN TYPU OFF-BODY

  Techniki telekomunikacyjne stanowią niezwykle istotną część naszego życia. Ich dynamiczny rozwój w ostatnich latach wpłynął na sposób komunikacji pomiędzy ludźmi, a także pomiędzy ludźmi a maszynami. Komunikacja bezprzewodowa przeżywa rozkwit w erze urządzeń mobilnych oraz rozmaitych sensorów.
 34. Badania in situ i analizy numeryczne mostu typu extradosed w Gdańsku

  Jednym z najnowszych typów konstrukcji wśród obiektów mostowych są mosty typu extradosed. Pierwsze konstrukcje tego typu powstały w latach 70-tych XX wieku. Stanowią one hybrydę pomiędzy sprężonym mostem belkowym, a mostem podwieszonym. W pracy przedstawiono analizy numeryczne oraz przeprowadzone badania in situ dla mostu typu extradoes w Gdańsku .Przedstawiono założenia, wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań oraz analiz...
 35. Badania korozyjne zbiornika magazynowego kwasu chlorooctowego

  Wykonano ekspertyzę zbiornika magazynowego na kwas chlorooctowy. Stwierdzono, że zbiornik znajduje się w stanie pasywnym (autopasywacja zachodzi w wyniku obecności powietrza po otwarciu zbiornika). Występuje korozja ogólna zbiornika w wyniku bardzo wysokiej agresywności korozyjnej środowiska (kwasu). Procesy korozyjne występują w trakcie napełnienia zbiornika kwasem.
 36. Badania nad e-technologiami wspierającymi terapię autyzmu

  Artykuł opisuje badania i osiągnięcia we wspomaganiu automatycznego pomiaru postępów dzieci z autyzmem. Badania te zostały zrealizowane w ramach projektu AUTMON realizowanego na Politechnice Gdańskiej, WETI w latach 2015-2017
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 37. Badania nad zagospodarowaniem organicznej frakcji odpadów komunalnych

  N. Śniadecka - 2017
  Organiczna frakcja odpadów komunalnych jest trudnym do zagospodarowania surowcem z uwagi na podatność na biodegradację i wydzielanie odcieków, stąd głównym kierunkiem jej zagospodarowania są procesy biologiczne. Wykonane badania nawiązują do tematyki przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych, ich składu, powstających odcieków, odorów generowanych podczas przetwarzania, magazynowania i składowania odpadów.
 38. BADANIA ODBIOROWE OBIEKTU GRUNTOWO-POWŁOKOWEGO REKORDOWEJ ROZPIĘTOŚCI

  Mosty o konstrukcji gruntowo-powłokowej są atrakcyjne nie tylko ze względu na zalety technologiczne i niskie nakłady finansowe, ale także specyficzne walory architektoniczne. Wpływa na fakt, że obiekty tego typu są stosowane coraz częściej, zwłaszcza przy budowie dróg ekspresowych i autostrad. Wiadukt tego typu został również wzniesiony, między innymi, w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz – Olsztyn na obwodnicy Ostródy. Charakteryzuje...
 39. Badania odporności warystorów z wykorzystaniem wymagań pomiarowych zawartych w normie PN EN 61000-4-5

  S. Galla , M. Włas - 2017
  Badania odporności w EN 61000-4-5 są jednymi z podstawowych badań wykonywanych w ramach testów EMC na portach wejścia wyjścia urządzeń elektronicznych. W referacie przedstawiono uproszczoną metodykę doboru warystorów stanowiących zazwyczaj jeden z elementów ochronnych stosowanych na badanych portach. Proponowana metoda doboru powinny być wykonywana przez projektanta/konstruktora na początku procesu projektowego danego urządzenia....
 40. Badania rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych zbiorników retencyjnych na terenie zlewni zurbanizowanej

  Potoki na terenach miejskich stanowią odbiornik dla kolektorów kanalizacji deszczowej oraz dla spływów powierzchniowych, które spłukują zanieczyszczenia z terenu zlewni. W zbiornikach retencyjnych budowanych na potokach m.in. w celu ochrony przed powodzią, następuje sedymentacja zawiesiny ogólnej, stanowiącej nośnik dla innych zanieczyszczeń, między innymi metali ciężkich. Źródłem metali ciężkich w zlewni miejskiej jest przede...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 41. Badania skuteczności ochrony katodowej nóg platformy wydobywczej

  Wykonano badania potencjałowe parametrów ochrony platformy wydobywczej Baltic Beta. Stwierdzono występowanie pełnej ochrony katodowej w rejonie dna. Stan techniczny anod wykazuje znaczne zużycie, jednakże w dalszym ciągu realizują proces ochorny
 42. Badania struktury chemicznej (metodami FTIR i NMR) oraz własności termicznych (metodą DSC) materiałów i ustalenie rodzaju tworzywa sztucznego - Numer umowy: 032257

  J. Datta , M. Włoch - 2017
  Przeprowadzono badania struktury chemicznej (metodami 1H NMR oraz FTIR) oraz własności termicznych (metodą DSC) materiałów pobranych z dostarczonych obiektów i ustalono typ tworzywa sztucznego z jakiego zostały wykonane dostarczone obiekty.
 43. Badania śrub kominów 250, 120, 270, 9800

  Przedmiotem pracy było wykonanie badań pękniętych śrub komina 250 oraz ustalanie przyczyn ich uszkodzenia. Przedmiotem drugiego zadania było wykonanie badań weryfikacyjnych śrub pobranych z połączeń kołnierzowych kominów 120, 270 i 9800.
 44. Badania uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach ban w kabinie promu pasażerskiego

  Zaprezentowano badania uwarunkowań propagacyjnych w sieciach WBAN typu off-body w kabinie promu pasażerskiego przy częstotliwości 2,45 GHz, dla scenariuszy statycznych podczas snu, dla różnych pozycji ciała i różnych miejsc montażu anten odbiorczych, jak również dla scenariuszy dynamicznych w łazience kabiny. Opisano stanowisko badawcze, środowisko kabiny promu pasażerskiego oraz zbadane scenariusze pomiarowe. Zaprezentowano również...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 45. Badania wstępne możliwości oceny stanu powierzchni tocznej szyn za pomocą zjawisk wibroakustycznych

  W artykule przedstawiono wstępną koncepcję możliwości wykorzystania zjawisk wibroa-kustycznych w celu oceny stanu powierzchni tocznych szyn. Scharakteryzowano metodykę, zakres badań oraz wybór punktów lokalizacyjnych. Badania wstępne obejmowały pomiary drgań i hałasu na referencyjnym odcinku toru oraz na odcinku toru z wadą squat. Pomiary przeprowadzono na dwóch liniach kolejowych nr 213 Reda – Hel oraz 131 Chorzów Batory – Tczew....
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 46. Badania znacznikowe na stopniu wodnym Piła-Koszyce

  W artykule przedstawiono problemy związane ze zjawiskami filtracyjnymi na stopniu wodnym Piła-Koszyce oraz wyniki przeprowadzonych jesienią 2016 r. badań znacznikowych, których celem było zweryfikowanie kierunków filtracji pod jazem i w zaporze lewobrzeżnej. Dzięki tym obserwacjom możliwe było racjonalne zaplanowanie koniecznych prac remontowych.
  • Pełny tekst w portalu
 47. Badanie działania wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz

  W artykule przedstawiono wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy częstotliwościach prądu różnicowego mniejszych niż 50 Hz. Badania wykazały, że próg zadziania wyłączników różnicowoprądowych może silnie wzrastać wraz z obniżaniem częstotliwości.
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 48. BADANIE ENDOSKOPOWE PRZESTRZENI ROBOCZEJ SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM Z WSTĘPNĄ KOMORĄ SPALANIA

  W artykule podjęto zagadnienie diagnostyki endoskopowej przestrzeni roboczych tłokowych silników spalinowych. Scharakteryzowano endoskopową aparaturę diagnostyczną będącą na wyposażeniu bazy laboratoryjnej Katedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Przybliżono metodykę realizacji badań endoskopowych na przykładzie laboratoryjnego silnika o zapłonie samoczynnym z wstępną komorą...
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 49. Badanie i analiza dokładności estymacji położenia obiektów ruchomych w hybrydowym systemie lokalizacyjnym

  P. Rajchowski - 2017
  W niniejszej rozprawie dyskusji poddano dokładność lokalizacji poruszających się osób w środowiskach wewnątrzbudynkowych. W świetle bieżących oczekiwań służb państwowych, czy też podmiotów gospodarczych znajomość położenia osób wewnątrz budynków jest niezwykle ważna, lecz jego określenie jest problematyczne np. z racji utrudnionej propagacji sygnałów radiowych. W rozprawie przedstawiono propozycję budowy hybrydowego systemu lokalizacyjnego,...
  • Pełny tekst w portalu
 50. Badanie i analiza dokładności wyznaczania położenia osób w sieciach WBAN

  Przedstawiono dwie najczęściej spotykane metody monitorowania poruszających się osób w środowiskach zamkniętych stosowane w sieciach WBAN, nawigację inercyjną oraz radiolokalizację. Sprawdzono dokładność wyznaczania estymaty położenia dla każdej z nich na podstawie przeprowadzonych badań pomiarowych, wykorzystując wykonane urządzenia pomiarowe.
  • Pełny tekst w serwisie zewnętrznym
 51. Badanie i analiza efektywności alokacji strumieni danych w heterogenicznej sieci WBAN

  K. Cwalina - 2017
  W niniejszej dysertacji doktorskiej poddano dyskusji efektywność alokacji strumieni danych w heterogenicznej radiowej sieci WBAN (Wireless Body Area Networks). Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nowoczesnych sieci radiokomunikacyjnych piątej generacji (5G), którego część stanowią radiowe sieci działające w obrębie ciała człowieka, bardzo ważnym aspektem są metody maksymalizujące wykorzystanie dostępnych zasobów czasowo –częstotliwościowych...
  • Pełny tekst w portalu
 52. Badanie i analiza efektywności radiolokalizowania obiektów w środowisku wewnątrzbudynkowym

  A. Czapiewska - 2017
  W ramach rozprawy doktorskiej przeprowadzono badania i analizę efektywności radiolokalizowania obiektów w środowisku wewnątrzbudynkowym, które cechują szczególne warunki propagacyjne fali elektromagnetycznej. Konsekwencją tych warunków jest częste zawyżanie radiowych pomiarów odległości, służących do wyznaczania położenia obiektów. W rezultacie wartość średnia błędów tych pomiarów jest większa od zera, a ich rozkład jest różny...
 • Podział alfabetyczny