Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 1556

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Katalog Publikacji

2021

2020

2019

 • Badania diagnostyczne posadzki w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku

  Zmiany warunków otoczenia obiektów zabytkowych, do których można zaliczyć industrializację otoczenia, ruch pojazdów mechanicznych, zanieczyszczenie środowiska oraz okresowe zmiany poziomu wód gruntowych, mają niejednokrotnie negatywny wpływ na ich stan techniczny. W przypadku pojawienia się pierwszych oznak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych lub wykończeniowych, ocena wpływu poszczególnych czynników jest utrudniona, w szczególności,...

 • Badania doświadczalne tynków wewnętrznych
  Publikacja

  - Izolacje - 2019

  Artykuł jest poświęcony badaniom doświadczalnym nad tynkami wewnętrznymi. Rozpoczyna się charakterystyką techniczną tynków zewnętrznych, w ramach której zostają omówione tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz tynki lekkie (ciepłochłonne). Następnie zostaje opisane stanowisko badawcze wykorzystane w eksperymencie oraz przedstawione wyniki tego eksperymentu. Tekst kończy szczegółowa interpretacja wyników, w której każdemu rodzajowi...

 • Badania eksploatacyjne pionowych znaków drogowych
  Publikacja

  - Transport Miejski i Regionalny - 2019

  Pionowe znaki drogowe są jednym ze środków organizacji ruchu drogowego, służące sprawnemu i bezpiecznemu prowadzeniu kierowców, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednak, aby spełniać dobrze swoją funkcję informacyjną czy ostrzegawczą, muszą posiadać jak najdłużej swoje cechy funkcjonalne, takie jak współczynnik odblasku oraz barwę. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań sztucznego starzenia...

  Pełny tekst w portalu

Podział alfabetyczny