Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 1496

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Katalog Publikacji

2010

2004

 • Backprojection algorithm for current mode EIT.
  Publikacja

  W pracy przedstawiono algorytm rekonstrukcyjny dla TEI wykorzystujący informację o rozpływie prądu pomiędzy elektrody pomiarowe zwarte do potencjału wspólnego. Pokazano, że algorytm jest analogiczny do znanego wcześniej algorytmu określanego jako Backprojection. Przedstawiono przykładowe wyniki rekonstrukcji dla obiektu kołowego.

 • Badania algorytmów wyboru tras w niskoorbitowych sieciach satelitarnych.
  Publikacja

  Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych różnych algorytmów wyboru tras (ang. routing) w niskoorbitowych sieciach satelitarnych. Badania uwzględniają nierównomierny w skali globu rozkład zapotrzebowania na usługi transmisji danych. Właściwości wybranych algorytmów badano przy różnym stopniu obciążenia sieci satelitarnej. Obserwowano rozkład obciążenia sieci, opóźnienia transmisji oraz ilość pakietów traconych wskutek przepełniania...

 • Badania belki strunobetonowej BSK-18 wzmocnionej taśmami CFRP. Uwagi o skuteczności.
  Publikacja

  - 2004

  W pracy dokonano analizy wyników belki prefabrykowanej belki sprężonej (strunobetonowa belka mostowa typu BSK-18) wzmocnionej taśmami z włókien węglowych CFRP. Ocenie podlega procedura technologiczna wzmocnienia w skrajnych warunkach zimowych oraz skuteczność wzmocnienia. Badania obejmowały pomiary ugięć, odkształceń, rejestrację rys w poszczególnych etapach obciążenia, rejestrację momentu zarysowania i zniszczenia prefabrykatu....

 • Badania chropowatości powierzchni płaskich docieranych narzędziami ścierno-metalowymi.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono wyniki badań jednotarczowego docierania powierzchni płaskich. Analizowano wpływ nacisku jednostkowego, prędkości i czasu docierania na wydajność i chropowatość powierzchni. W badaniach stosowano niekonwencjonalne narzędzia ścierno-metalowe.

 • Badania docierania powierzchni płaskich docierakami żeliwnymi i dwumetalowymi.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono wyniki badań docierania powierzchni płaskich narzędziami żeliwnymi i dwumetalowymi. Analizowano wydajność i jakość obróbki oraz zużycie narzędzi tarczowych w obróbce żeliwa sferoidalnego.

 • Badania docierania powierzchni płaskich elementów z ceramiki technicznej.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono wyniki badań docierania jednotarczowego drobnych elementów ceramicznych. Analizowano wydajność i jakość obróbki płaskich elementów z ceramiki tlenkowej w warunkach swobodnego zbrojenia docieraka ścierniwem. Oceniono wpływ podstawowych parametrów technologicznych i kinematycznych pierścieniowego układu wykonawczego docierarki.

2012

 • Backscattering properties of southern Baltic herring
  Publikacja

  Reliable TS(L) relationship is required to improve acoustic algorithms of abundanceestimation of Baltic herring. The relationships, empirically obtained in different parts of theBaltic Sea, produce up to 8 dB – difference in the herring TS. In order to develop an accurateTS(L) relationship, it is important to analyze factors controlling the TS variability. Thepossible impact of the regional difference...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Badania, analizy techniczne i ocena możliwości wykorzystania istniejących konstrukcji wież oświetleniowych do ponownego zastosowania
  Publikacja

  Wykonanie badań i pomiarów technicznych istniejącej konstrukcji metalowej w celu identyfikacji jej parametrów geometrycznych, wytrzymałościowych oraz zastosowanych powłok ochronnych. Ocena stanu połączeń spawanych. Analizy obliczeniowe statyczno-wytrzymałościowe z uwzględnieniem zagadnień dynamiki budowli konstrukcji metalowej wież oświetleniowych na podstawie uzyskanych danych z badań i pomiarów terenowych. Ocena możliwości zastosowania...

 • Badania cieczy jonowych jako absorbentów gazów
  Publikacja

  - 2012

  Przedmiotem pracy jest efektywność przenikania CO2 oraz CH4 przez ciekłe membrany z cieczami jonowymi osadzonymi na nośnikach polimerowych i szklanych oraz pomiary stabilności tych membran w temperaturze 283-298 K.Badania objęły ciecze jonowe będące kombinacją kationu [CnMIM], zawierającego różną długość podstawnika alkilowego n=2-6 oraz różnych anionów: Tf2N, TfO, BF4 i PF6. Jako nośniki SILMs zastosowano materiały polimerowe:...

 • Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach

  Województwa stanowią podstawową jednostę zarządzania w Polsce. Jak dotąd mało rozpoznanym proble-mem są czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu dro-gowego na poziomie województw. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano metody analiz bezpieczeństwa na poziomie regionanym a także niektóre czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu na obszarze regionów. Następnie zebrano dane dostępne dla województw w Polsce w...

2015

2016

2014

2002

2017

2007

2013

 • Bacteriophages as an antistaphylococcal agent
  Publikacja

  - 2013

  Recently observed increase of infection caused by Staphylococcus aureus is currently one of the most important problem of clinical microbiology. Most of the strains responsible for the infections are a MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus) strains. In this situation commonly used antibiotics are not sufficient. There is an urgent need to search for a new nonatibiotic treatment against this pathogen. In the literature...

 • Badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych
  Publikacja

  - 2013

  Referat stanowi wprowadzenie do tematyki badania charakterystyk dynamicznych maszyn wirnikowych. Autor stara się wyjaśnić metodykę pomiaru. W artykule zawarto krótki opis, stanowiska badawczego oraz aparatury pomiarowej. Zaprezentowano również niektóre wyniki badań dotyczące pomiaru drgań oraz temperatury.

 • Badania docierania powierzchni płasko-równoległych na docierarkach
  Publikacja

  Przedstawiono wyniki badań powierzchni docieranych na docierarkach dwutarczowych o obiegowym układzie kinematycznym. Określono wpływ nacisku jednostkowego i czasu obróbki na ubytek liniowy obrabianych elementów i chropowatość powierzchni po docieraniu oraz zmniejszanie się w czasie docierania błędów płaskości, równoległości i tolerancji wysokości przedmiotów w kształcie kołowych pierścieni ze stali ŁH15.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2005

2011

2003

2020

2009

 • Badania charakterystyk czasowo prądowych wyłączników nadprądowych
  Publikacja

  Praca przedstawia wymagania normatywne dla wyłączników nadprądowych w zakresie określenia charakterystyk czasowo-prądowych. Sprawdzaniu charakterystyki czasowo - prądowej poddano 10 wyłączników nadprądowych pochodzących od różnych producentów po kilkunastoletniej eksploatacji w rozdzielnicy elektrycznej, w temperaturze z zakresu 20oC÷25oC i wilgotności do 50%. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono w 1 egzemplarzu wyłącznika...

2008

2019

Podział alfabetyczny