Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 244

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022

Rok 2021

 • Jak wykraść złoto smokowi? - uczenie ze wzmocnieniem w świecie Wumpusa
  Publikacja

  - Rok 2021

  Niniejszy rozdział zawiera łagodne wprowadzenie do problematyki uczenia ze wzmocnieniem, w którym podstawy teoretyczne wyjaśniane są na przykładzie przewodnim, jakim jest zagadnienie nauczenia agenta poruszania się w świecie potwora o imieniu Wumpus (ang. Wumpus world), klasycznym środowisku do testowania logicznego rozumowania agentów (problem nietrywialny dla algorytmów uczenia ze wzmocnieniem). Przedstawiona jest główna idea...

 • Jaka przestrzeń dla rozwoju lokalności?
  Publikacja

  - Rok 2021

  Podwórko-osiedle-dzielnica: wokół tej osi koncentruje się dziś dyskusja publiczna nad lokalnością i rozwojem miejskiej wspólnotowości. Te trzy elementy są zarazem najważniejszymi skalami budowania przestrzeni zamieszkania, od której zależy, czy mieszkamy "razem", czy jedynie obok siebie. Czy wysoka jakość miejskiej przestrzeni powinna być przez nas traktowana bardziej jako luksus, czy przeciwnie - jako dobro pierwszej potrzeby?...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość oprogramowania w zwinnym podejściu do zarządzania projektami informatycznymi
  Publikacja

  Cel: Celem artykułu jest ocena, czy wykorzystanie podejścia zwinnego Scrum w organizacji podnosi jakość wytwarzanego oprogramowania oraz próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak nowelizacja Przewodnika po Scrumie (Scrum Guide) z listopada 2020 roku wpłynęła na proces wytwarzania oprogramowania. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Przyjętą metodyką badawczą jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania własne autora....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość w pomorskim - Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości/ Nowy Model EFQM

  W dniu 8.10.2021 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja pt. „Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości”. Organizatorami wydarzenia była Katedra Inżynierii Zarządzania i Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (PG), firma Flex oraz Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia (ECD). Celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie kierunków współpracy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jedno- i wielordzeniowe heteroleptyczne silanotiolany Co(II) i Ni(II) - badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne
  Publikacja

  Doniesienia literaturowe wskazują na możliwość zastosowania związków kompleksowych Co(II) i Ni(II) jako jednocząsteczkowe magnesy molekularne (SMM). Wysiłki naukowców skupiają się na poznaniu zależności pomiędzy strukturą molekularną związków, a ich właściwościami magnetycznymi. Znane są przykłady związków typu SMM opartych na jonach Co(II) i Ni(II), w których metal koordynowany jest przez miękkie S-donorowe ligandy tiolanowe,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Joints Of Steel Sandwich Structures
  Publikacja

  Steel sandwich structures are perceived as alternatives to single-skin welded structures in the shipbuilding industry due its advantages like significant reduction of mass in relation to typical single skin structure. However, beside problems with their strength properties itself, applications in real structures requires of solving the problem of joining, both for connection sandwich to sandwich as well as sandwiches to single-shell...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jubileusz 75-lecia powstania Politechniki Gdańskiej analiza publikacji pracowników Politechniki Gdańskiej (1945–2019)
  Publikacja

  W niniejszym artykule zaprezentowano szczegółową analizę bibliometryczną publikacji pracowników Politechniki Gdańskiej w latach 1945–2019.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jubileusz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich "Polonia Technica"
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2021

  Przedstawiono przebieg uroczystości 80 lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich "Polonia Technica" w USA. Obchody rocznicowe odbyły się 23 maja 20121 roku w Nowym Jorku. Założycielem Stowarzyszenia był Walery Starczewski, absolwent Politechniki Gdańskiej z roku 1926.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jumping Wave Characteristic during Low Plasticity Burnishing Process

  During the low plasticity burnishing process of soft materials such as carbon steel with a hardness of up to 40 HRC (Rockwell grade) a raised structure of the material known as the Jumping Wave forms in front of the tool roll. This phenomenon significantly disturbs the burnishing process, but is very poorly described in the literature. This article presents studies of this phenomenon on the example of burnished 1.0562 steel. The...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Just look at to open it up: A biometric verification facility for password autofill to protect electronic documents

  Electronic documents constitute specific units of information, and protecting them against unauthorized access is a challenging task. This is because a password protected document may be stolen from its host computer or intercepted while on transfer and exposed to unlimited offline attacks. The key issue is, therefore, making document passwords hard to crack. We propose to augment a common text password authentication interface...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Podział alfabetyczny