Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 1603

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Katalog Publikacji

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

 • Z działalności polonijnych stowarzyszeń inżynierów i techników

  Przedstawiono pokrótce historię i działalność wybranych polonijnych stowarzyszeń inżynierów i techników w Europie i Ameryce. Szczegółowiej omówiono historię i dokonania Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, które w roku 2020 obchodziło 80-lecie działalności.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Z filozofii przekładu: o przesłankach nieprzekładalności
  Publikacja

  - Rok 2021

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Z historii polonijnych stowarzyszeń inżynierów i techników
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2021

  Przedstawiono ogólną charakterystykę wybranych polonijnych stowarzyszeń inżynierów i techników działających w Europie i Ameryce. Podano motywy ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera, obchodzonego corocznie 4 marca, począwszy od roku 2020.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Z historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2021

  Omówiono początki działalności polskiej emigracji technicznej we Francji. Przedstawiono ideę utworzenia politechnicznego stowarzyszenia w Paryżu. Przedstawiono historie i dokonania członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, które w roku 2022 obchodzić będzie jubileusz 105 lat istnienia.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Z historii Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2021

  Przedstawiono pokrótce historię Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Omówiono działalność stowarzyszenia, które obchodzi w roku 2021 80 lat istnienia. Wskazano niektóre związki SIP w Kanadzie z absolwentami Politechniki Gdańskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Z historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2021

  Omówiono skrótowo historię i działalność, utworzonego w roku 1942, Stowarzyszenia Techników Polskich. Wskazano rożne formy aktywności jej członków oraz osiągnięcia naukowców i inżynierów polskiego pochodzenia pracujących i mieszkających w Wielkiej Brytanii. szczególnie podkreślono działalność wydawniczą Stowarzyszenia oraz rolę periodyku "Nauka i Technika".

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej
  Publikacja

  W odniesieniu do opracowanego modelu koncepcyjnego integrującego teorie zaangażowania klienta (ang. CE) i logiki dominacji usług (ang. S-D logic) zrealizowano badanie ilościowe wśród konsumentów usług. Wyniki badania pozwoliły na weryfikację założeń teoretycznych i potwierdzenie słuszności zakładanych powiązań między zmiennymi modelu. Wykorzystując konfirmacyjną analizę czynnikową (ang. CFA), potwierdzono strukturę czynnikową badanej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych barierek ochronnych na obiektach mostowych w ujęciu kosztów cyklu ich życia

  The article presents the Life Cycle Costs analysis of steel safety barriers operated in road lane conditions, located on a selected bridge structure. Three corrosion protection systems were proposed, analyzing them in terms of the cost of initial and planned outlays related to maintenance. Based on the LCC analysis for three options, taking into account the 25-year lifetime of the barriers, the optimal solutionwas indicated, i.e....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zadania i kompetencje bibliotekarzy w zespole ds. polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych
  Publikacja

  Celem artykułu jest zaprezentowanie doświadczenia zawodowego zdobytego przez bibliotekarzy z zespołu ds. polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. Omówiono w nim obowiązki służbowe związane z pracą wykonywaną w projekcie MOST Danych, realizowanym przez Politechnikę Gdańską wraz z partnerami. Artykuł uwzględnia także opis podstawowych funkcji przedstawionej bazy i zastosowanych w niej nowatorskich rozwiązań.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i jego determinanty
  Publikacja

  - STUDIA BAS - Rok 2021

  W artykule zbadano przesłanki i skutki zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a także zidentyfikowano determinanty ich zadłużenia w podziale na prawno-finansowe, polityczne, ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-zarządcze. Przedstawiono również poziom zadłużenia tych jednostek w latach 2003-2020. Najbardziej zadłużone są miasta na prawach powiatu i gminy, co jest przede wszystkim związane z realizowanymi przez...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • zaduszki miejskie PRZYSTANEK PO ZMROKU

  „Miasto potrzebuje przystanków. Są w nim potrzebne jako miejsca refleksji nad tym, co zaniedbane, co szczęśliwie dopełnione, co trwa i co może jeszcze się wydarzyć. Przystanek może stać się przestrzenią do rozmyślań nad tym, co bezpowrotnie minione. Może pomóc utrzymać wgląd w perspektywę dawnych, ważnych zamierzeń, także, by przywołać ich wartość w codziennej wędrówce. Wystawa PRZYSTANEK PO ZMROKU dedykowana jest miejscom pozbawionym...

 • Zamieszkiwanie w gdańskich krajobrazach
  Publikacja

  - Rok 2021

  Wystawa oparta jest o wybrane prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu ‘Landscape Architecture’ (prowadzący: Agnieszka Kurkowska) oraz ‘Interior Design’ (prowadzący: Agnieszka Kurkowska, Kacper Ludwiczak). Tematycznie projekty urbanistyczne obejmują trzy wnętrza kulturowe (przestrzeń podróży – przystanek SKM z wiaduktem, przestrzeń zamieszkiwania – między blokami przy Pilotów 11, zieloną przestrzeń dla wszystkiego co...

 • Zarys problematyki zarządzania zasobami informatycznymi w przedsiębiorstwie
  Publikacja

  Monografia stanowi zwarty opis podstawowej wiedzy w obszarze zarządzania zasobami informatycznymi, która może zostać wykorzystana zarówno przez środowisko naukowe, jak i przez środowisko biznesowe do – odpowiednio – formułowania obszarów dalszej eksploracji naukowej oraz uzyskania odpowiedzi na wyzwania, problemy i pytania pojawiające się w rzeczywistości gospodarczej. Niniejszą książkę można uznać za swego rodzaju przewodnik,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Podział alfabetyczny