Publikacje - Katalog Publikacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Publikacji

Filtry

wszystkich: 43708

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Katalog Publikacji

2015

2011

 • 0-step K-means for clustering Wikipedia search results
  Publikacja

  - 2011

  This article describes an improvement for K-means algorithm and its application in the form of a system that clusters search results retrieved from Wikipedia. The proposed algorithm eliminates K-means isadvantages and allows one to create a cluster hierarchy. The main contributions of this paper include the ollowing: (1) The concept of an improved K-means algorithm and its application for hierarchical clustering....

 • 1,3-Di-<i>n</i>-butylthiourea

  In the title compound, C9H20N2S, the n-butyl groups are in syn and anti positions in relation to the C=S bond. In the crystal, two molecules are connected by two N-H···S=C hydrogen bonds into a centrosymmetric dimer. Another N-H···S=C hydrogen bond links the dimers, forming layers with a hydrophilic interior and a hydrophobic exterior, which spread across the (100) plane. Interlacing of the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • 20. Międzynarodowe seminarium mechanicznej obróbki drewna w Szwecji (20th international wood machining seminar)
  Publikacja

  - DREWNO - 2011

  W czerwcu 2011 roku w Szwecji odbyło się kolejne seminarium z zakresu obróbki drewna, na którym prezentowane były osiągnięcia w dziedzinie narzędzi skrawających do obróbki drewna, procesów obróbkowych i urządzeń. Liczne referaty, przedstawiane przez specjalistów wiodących ośrodków naukowych i przemysłu na sesjach plenarnych i plakatowych obejmowały prace typowo teoretyczne, eksperymentalne oraz opracowania o charakterze utylitarnym.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2008

2018

 • 10 JAHRE LIGHT SYMPOSIUM WISMAR (LSW)
  Publikacja

  - LICHT - 2018

  Die Zukunft von Licht und Beleuchtung stand im Mittelpunkt des international ausgerichteten Light Symposiums Wismar (LSW), das vom 4. bis 8. November 2008 im Rahmen des Festjahres zum hundertjährigen Bestehen der Hochschule Wismar an der Fakultät Gestaltung stattfand. Ein weitaus wichtigerer Grund war der Wunsch, das Thema Licht und Gesundheit ganzheitlich zu thematisieren. Licht, Raum und Ästhetik sollten in Kongruenz zum salutogentischen*...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • 1D portable optical coherence tomography system

  —Imaging methods are an expanding branch of technology, which involves data acquisition and analysis of images for research and diagnostics. This paper has been devoted to the description of the optical design for a one-dimensional, portable optical coherence tomography (OCT) system. The Mach-Zehnder interferometer has been designed in the presented study. The description of the construction and applied hardware solutions have...

  Pełny tekst w portalu

2003

2004

 • 100 lat Laboratorium Maszynowego na Politechnice w Gdańsku.

  Wydanie albumowe poświęcone 100-letniej historii Laboratorium Maszynowego na Politechnice w Gdańsku. W opisie omówiono funkcje, jakie pełniło laboratorium w okresie istnienia. Początkowo był to zakład energetyczny zaopatrujący uczelnię w ciepło, energię elektryczną i wodę oraz laboratorium dydaktyczne dla studentów. W ostatnim okresie pełni ono głównie rolę laboratorium dydaktycznego oraz naukowo-badawczego. Część ilustracyjna...

 • 100 lat Laboratorium Maszynowego na Politechnice w Gdańsku 1904-2004.

  Przedstawiono 100-letnią historię Laboratorium Maszynowego na Politechnice w Gdańsku. Omówiono funkcje, jakie pełniło laboratorium w okresie istnienia. Początkowo był to zakład energetyczny zaopatrujący uczelnię w ciepło, energię elektryczną i wodę oraz laboratorium dydaktyczne dla studentów. W ostatnim okresie pełni ono głównie rolę laboratorium dydaktycznego oraz naukowo-badawczego. Część ilustracyjna zawiera unikalne zdjęcia...

 • 100 lat nauczania politechnicznego w Gdańsku.
  Publikacja

  - 2004

  Na tle zdarzeń politycznych i w nawiązaniu do specyfiki technicznej przedstawiono historię nauczania politechnicznego od chwili narodzin niemieckiej wyższej szkoły technicznej w r. 1904. Artykuł nawiązuje do stulecia otwarcia tej uczelni i sześćdziesięciolecia powołania do życia Politechniki Gdańskiej.

 • 100 years of the technical university education in Gdańsk 1904-2004.
  Publikacja

  - 2004

  Na tle warunków polityczno-społecznych książka przedstawia szczegółowo narodziny i działalność niemieckiej politechniki w Gdańsku w latach 1904-1945 oraz trudne początki Politechniki Gdańskiej po jej uruchomieniu w roku 1945. Angielskojęzyczna wersja książki pozwala na jej upowszechnienie za granicą, gdzie sprawy te nie są znane lub też są naświetlane dość jednostronnie.

 • 100 years of the technical university education in Gdańsk 1904-2004.
  Publikacja

  - 2004

  Na tle warunków polityczno-społecznych książka przedstawia szczegółowo narodziny i działalność niemieckiej politechniki w Gdańsku w latach 1904-1945 oraz trudne początki Politechniki Gdańskiej po jej uruchomieniu w roku 1945. Angielskojęzyczna wersja książki pozwala na jej upowszechnienie za granicą, gdzie sprawy te nie są znane lub też są naświetlane dość jednostronnie.

 • 1.2V low-power four-quadrant CMOS transconductance multiplier operating in saturation region.
  Publikacja

  W pracy opisano niskomocową strukturę układową liniowego transkonduktancyjnego mnożnika czteroćwiartkowego pracującego w zakresie nasycenia. Układ analizowano z uwzględnieniem standardowego 0,35-mikrometrowego procesu CMOS. Przeprowadzone symulacje przy pomocy programu SPICE wykazały wysoką liniowość w odniesieniu do obu wejść sterujących X, Y. Np. dla sygnału harmonicznego 1 MHz; 0,3Vp-p na wejściu Y uzyskano zniekształcenia...

2019

 • 100-lecie powstania Bauhausu: 1919-2019
  Publikacja

  Celem artykułu jest przypomnienie setnej rocznicy powstania szkoły wzornictwa i architektury Bauhaus. Uczelnia powstała w Dessau i miała ogromny wpływ na rozwój nowoczesnej sztuki - malarstwa, architektury i wzornictwa. Autorzy artykułu przygotowali wystawę poświęconą 100-leciu Bauhausu, która była prezentowana w murach Politechniki Gdańskiej. W artykule wykorzystano fotografie i materiały z tej wystawy. Wystawa i artykuł powstały...

  Pełny tekst w portalu

 • 11 Triennale Małych Form Malarskich
  Publikacja

  Triennale Małych Form Malarskich to cykliczny ogólnopolski konkurs zwieńczony wystawą, prezentujący poszukiwania artystów w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich jej odmianach. Organizatorzy pozostawiają malarzom pełną swobodę w wyborze techniki i tematu. Jedyne ograniczenie stanowią wymiary pracy – jej format nie może przekraczać 600 cm2. „Ograniczenie formatowe stawia przed artystami zadanie poszukania nowych...

 • [18F]Amylovis as a Potential PET Probe for β-Amyloid Plaque: Synthesis, In Silico, In vitro and In vivo Evaluations
  Publikacja
  • S. Rivera-Marrero
  • L. Fernández-Maza
  • S. León-Chaviano
  • M. Sablón-Carrazana
  • A. Bencomo-Martínez
  • A. Perera-Pintado
  • A. Prats-Capote
  • F. Zoppolo
  • I. Kreimerman
  • T. Pardo... i 8 innych

  - Current Radiopharmaceuticals - 2019

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC)
  Publikacja

  The aim of the conference is to support exchange of information and experience in the field of automation of engineering and production, in research, applications, and education. The conference provides an opportunity for presenting most recent advances in complex automation, robotics, modelling, control of production and technological processes, including quality control systems oriented to environment,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2002

2012

2009

2007

2017

2006

2005

2016

2010

Podział alfabetyczny