Cavitacion erosion, influence of electrochemical corrosion on cavitation - a review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cavitacion erosion, influence of electrochemical corrosion on cavitation - a review

Abstrakt

Zjawisko kawitacji polega na narastaniu, a następnie zapadaniu się i implozji pęcherzy wypełnionych gazem lub parami. Zachodzi ono niemalże we wszystkich układach hydrodynamicznych np. w pompach, zaworach, na śrubach okrętowych, turbinach, hydropłatach itp. na skutek lokalnej, gwałtownej zmiany ciśnienia. W większości przypadków jest to zjawisko niepożądane, ponieważ siły generowane podczas implozji pęcherzy kawitacyjnych są tak duże, że prowadzą do zniszczeń erozyjnych powierzchni, przy których to zjawisko zachodzi, jak również do emisji akustycznej. Erozja zachodzi podczas emisji do powierzchni materiału strumienia cieczy powstałego na skutek implozji pęcherza lub kawerny bądź też poprzedzającej ją fali akustycznej. Zjawisko kawitacji wysoce zależy od mechanicznych własności materiału, jak również stanu metalurgicznego, własności hydrodynamicznych oraz chemicznych. Wpływ kawitacji na korozję elektrochemiczną wiąże się destrukcją warstw ochronnych i produktów korozji na konstrukcjach chronionych oraz wzrostem szybkości transportu masy. Duży wpływ na zniszczenie materiału może mieć również w przypadku niektórych metali i stopów efekt synergiczny występowania obydwu tych procesów naraz. Ze względu na swoją chaotyczną naturę, dotychczasowe ograniczenia sprzętowe oraz niedostateczną wiedzę na temat zjawiska kawitacji, wpływ czynnika elektrochemicznego na ten proces wymaga dalszych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI nr 1, strony 102 - 105,
ISSN:
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ryl J., Darowicki K.: Cavitacion erosion, influence of electrochemical corrosion on cavitation - a review// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -Vol. 1., nr. sp. is. 5 (2006), s.102-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi