Cavitation Erosion Resistance of Austenitic Microstructure Created byLaser Beam - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cavitation Erosion Resistance of Austenitic Microstructure Created byLaser Beam

Abstrakt

Praca przedstawia własności kawitacyjne różnych mikfrostruktur austenitycznych tworzonych za pomocą wiązki lasera na stalach X5CrNi18-10 oraz C45. Stal X5CrNi18-10 była laserowo stopowana węglikiem TiC oraz stopowana Ni, Mn, Cr i Nb. Jako żródło mocy stosowany był laser CO2. Własności kawitacyjne oceniane były na stanowisku z wirującą tarczą. Badania ujawniły różną podatność struktury austenicycznej do odkształceń plastycznych pod wpływem obciążeń kawitacyjnych oraz różny stopień jej umocnienia we wstępnym okresie kawitacyjnego niszczenia.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 165, strony 195 - 200,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szkodo M.: Cavitation Erosion Resistance of Austenitic Microstructure Created byLaser Beam// Solid State Phenomena. -Vol. 165., (2010), s.195-200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi