Cavitation resistance of OH18N9 steel alloyed with vaidus amount of TiC or Mn by means of laser beam. XIV International Symposium on Gas Flow, Chemical Lasers and High Power Lasers. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cavitation resistance of OH18N9 steel alloyed with vaidus amount of TiC or Mn by means of laser beam. XIV International Symposium on Gas Flow, Chemical Lasers and High Power Lasers.

Abstrakt

Przedstawiono badania odporności kawitacyjnej stali OH18N9T po laserowym stopowaniu jej powierzchni węglikiem TiC oraz manganem. Wykazano, że wzbogacenie obrabianej stali manganem powoduje przemiany fazowe pod wpływem działania obciążeń kawitacyjnych, co przyczynia się do wzrostu odporności kawitacyjnej. Wzmacnianie stali węglikiem TiC powoduje natomiast zanik zdolności stali do wzmacniania odkształceniowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 5120, strony 664 - 672,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szkodo M., Gireń B.: Cavitation resistance of OH18N9 steel alloyed with vaidus amount of TiC or Mn by means of laser beam. XIV International Symposium on Gas Flow, Chemical Lasers and High Power Lasers. // Proceedings of SPIE. -Vol. 5120., (2003), s.664-672
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi